Отличия през 2015 година

По време на Българския фестивал на сливата, кметът на Община Троян г-жа Михайлова получи за втори път в управленския мандат 2011 – 2015 г. приз „Златно евро“.

През 2012 г. г-жа Михайлова бе удостоена с Националната награда „Златно евро“. Отличието се дава от специализираното списание „Фондове, програми, проекти“. През управленски мандат 2011 – 2015 г. е осигурен значителен финансов ресурс. Община Троян, в качеството си на бенефициент или партньор, администрира 41 проекти на обща стойност 50 486 494, 00 лв. По данни на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), Община Троян е на първо място в област Ловеч по договорирана стойност от Европейския съюз на човек от населението.

Приз „Златно евро“ се връчва на кметове за техния принос в реализирането на проекти и управлението на евросредства за развитието на ръководената от тях община. Лично доц. д-р Ганчо Попов връчи наградата на г-жа Донка Михайлова. „През последните години гражданите на Троян получиха много нови услуги, много нови километри инфраструктура, които надявам се правят живота на всички граждани по-добър“, сподели г-жа Михайлова при получаването на приза.

Чест е, че Община Троян, в рамките на един управленски мандат е двукратен носител на приза.

На тържествена церемония, провела се на 11.09.2015 г. в гр. София, Кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова беше отличена с награда „Кмет на годината“, в категория „Здрави жители“ за средно големи общини.

Община Троян получи отличието в следствие на работата си в насока модернизиране на здравната инфраструктура. Общината е ангажирана с провеждане на активни мерки за гарантиране достъпа до качествено здравеопазване.

През последните години Община Троян утвърди последователна политика за оказването на подкрепа на лица в тежко здравословно състояние. Учреден и работещ е „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян“. Фондът за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания продължава да работи и вече са налице първите реални резултати. За подобряване на здравната инфраструктура в общината е реализиран един от най-важните проекти в това направление, а именно „Реконструкция/обновяване и оборудване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД, град Троян”. В резултат от реализацията на проекта е подобрено качеството на предоставяните от „МБАЛ – Троян“ ЕООД здравни услуги на населението. Създадени са необходимите предпоставки за значително подобряване на възможностите за ранна диагностика. Изготвена е Програма за развитие на детското и училищно здравеопазване в Община Троян за 2014-2016 г. и План към Програмата, които са приети от Общински съвет Троян. Общината полага грижи за здравословното хранене на децата и учениците. През 2014 г. е обновена Детска млечна кухня, а през месец септември ще бъдат обособени пунктове, от които храната ще може да бъде получавана и в Обединените детски заведения „Мир” и „Буковец”.

Наградата в категория „Здрави жители“ беше връчена от Николай Стоянов, редакционен директор на Kmeta.bg. „Благодаря за тази награда. Това е награда, отправена не само към мен, но и към гражданите на Троян. Пожелавам успех на всички общини за в бъдеще”, заяви Кметът г-жа Михайлова.

Г-жа Йорданка Фандъкова получи специалната награда - „Кмет на България“.

  • За втори път Община Троян получава Етикет за добро управление. Етикет за честно, прозрачно и ефективно управление на местно ниво (НСОРБ);
  • Общината за втори път е носител на наградата „Златно евро” за успешна работа по европейски програми