Община Троян получава Етикет за добро управление за втори път. Общината за втори път е носител и на наградата „Златно евро”. (2015 година)

  • За втори път Община Троян получава Етикет за добро управление. Етикет за честно, прозрачно и ефективно управление на местно ниво (НСОРБ);
  • Общината за втори път е носител на наградата „Златно евро” за успешна работа по европейски програми