Отличия през 2014 година

  • Специално отличие за ГИС (Географски информационни системи) на Община Троян за популяризиране и развитие на туризма в категория „Регионална и местна администрация“. Наградата е на Фондация за реформа в местното самоуправление;
  • Награда - плакет и грамота от ИПА (Институт по публична администрация) за добро управление с иновативната практика „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“;
  • Приз от Фондация за прозрачни регламенти за „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” - трето място в категорията.