Община Троян получи награда „Кмет на годината“ в категория „Здрави жители“ (2015 година)

На тържествена церемония, провела се на 11.09.2015 г. в гр. София, Кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова беше отличена с награда „Кмет на годината“, в категория „Здрави жители“ за средно големи общини.

Община Троян получи отличието в следствие на работата си в насока модернизиране на здравната инфраструктура. Общината е ангажирана с провеждане на активни мерки за гарантиране достъпа до качествено здравеопазване.

През последните години Община Троян утвърди последователна политика за оказването на подкрепа на лица в тежко здравословно състояние. Учреден и работещ е „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Троян“. Фондът за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания продължава да работи и вече са налице първите реални резултати. За подобряване на здравната инфраструктура в общината е реализиран един от най-важните проекти в това направление, а именно „Реконструкция/обновяване и оборудване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” ЕООД, град Троян”. В резултат от реализацията на проекта е подобрено качеството на предоставяните от „МБАЛ – Троян“ ЕООД здравни услуги на населението. Създадени са необходимите предпоставки за значително подобряване на възможностите за ранна диагностика. Изготвена е Програма за развитие на детското и училищно здравеопазване в Община Троян за 2014-2016 г. и План към Програмата, които са приети от Общински съвет Троян. Общината полага грижи за здравословното хранене на децата и учениците. През 2014 г. е обновена Детска млечна кухня, а през месец септември ще бъдат обособени пунктове, от които храната ще може да бъде получавана и в Обединените детски заведения „Мир” и „Буковец”.

Наградата в категория „Здрави жители“ беше връчена от Николай Стоянов, редакционен директор на Kmeta.bg. „Благодаря за тази награда. Това е награда, отправена не само към мен, но и към гражданите на Троян. Пожелавам успех на всички общини за в бъдеще”, заяви Кметът г-жа Михайлова.

Г-жа Йорданка Фандъкова получи специалната награда - „Кмет на България“.