За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

Г-жо Михайлова, Вие сте кмет на Община Троян вече трети мандат. Честито!

Как се чувствате след тази кампания? Какви чувства бушуват във Вас ден след изборите? Не е тайна, че предизборната кампания бе много тежка? Кратък коментар?

Удовлетворена съм от подкрепата, която получих. В два мандата един кмет неизбежно предизвиква и одобрение от дейността си, и провокира неизбежни разочарование от невъзможността да удовлетвори определени интереси и да отговори на всички очаквания. Радвам се, че гражданите на общината недвусмислено показаха подкрепата си за моята работа.

Какво смятате, че се промени в общинската политика за целия период на Вашето осемгодишно управление? Самото Ви преизбиране показва доверие от страна на избирателите, като, разбира се, предполага и повишаване на очакванията от тяхна страна към кметската институция във Ваше лице.

Мисля, че в последните осем години се промени самочувствието на повечето троянци. Макар и бавно намалява остротата на негативните демографски тенденции. Заетостта е висока.

Смятам, че постигнахме добри баланси в политиките – ежегодно нарастват средствата за образование, спорт, култура, здравеопазване. Разкрихме пет нови социални услуги. Реновирахме всички училища, детски градини и културни институции в града, които се нуждаеха от по-добри условия. Подобрихме енергийната ефективност и реконструирахме всички основни публични сгради в града – Община, Съд, Прокуратура, Общинска земеделска служба, сградите на „Местни приходи“ и БКС.

Значителни резултати имаме в изграждането на подземната инфраструктура. Подменихме 85% от ВиК инфраструктурата в града. Изграждаме сепарираща и компостираща инсталация, разширяваме депото за твърди битови отпадъци. Увеличихме три пъти средствата за капиталови разходи и текущ ремонт в селата. Естетизирахме градската среда.

Как оценявате накратко инвестиционния климат в общината?

По-благоприятен от средното за страната. Фактът, че за осем години безработицата падна от 7,2% на 4,5% го доказва. През тези осем години инвестициите в общината нараснаха чувствително. Ще дам само няколко примера – новите инвестиции в „Калинел“, „Викис хидравликс“, „Елма 13“, новите производства на „Рико стил“, впечатляващото разширение на „Копахидросистем“ и много други.

Вложихме много усилия това да се случи – поддържаме добра данъчна среда; една от малкото общини сме, които дават възможност на бизнеса да плаща такса битови отпадъци по количество, значително подобрихме инфраструктурата в бизнес -зоните, въведохме ускорен ред за административно обслужване на бизнеса, сред първите общини с въведени електронни и комплексни административни услуги сме.

А как виждате цялостното състояние на инфраструктурата в Общината? Не е тайна, че състоянието на инфраструктурата на града, особено пътната, както и в цялата страна, не е на високо ниво... И какви са плановете в тази насока?

Направено бе много. Но и остава още много работа. Основателно гражданите отправят много препоръки, често и основателни критики, по тази тема. Истината е, че потребностите са повече от възможните ресурси. Една от трите основни задачи в предизборната платформа са посветени основно на инфраструктурата. Планираме довършване на работата по отдаване на концесия на базата в Шипково и постигане на публично-частно партньорства за изграждане на „Център за отдих и рекреация с. Шипково“, реконструкция на площад „Възраждане“ в Троян, основен ремонт на Детска ясла.

Ще продължим да работим по подобряване на зелената градска среда - изграждане на парк „Лъгът“, реконструкция на парк „Къпинчо“, на градинката пред киното и градинката до Националното училище за приложни изкуства. Ще осигурим капиталова програма и програма за текущ ремонт в селата на стойност не по-малка от 3,2 млн. лв. за мандата, средства за капиталови разходи и текущ ремонт в училища и детски градини не по-малко от 600 хил. лв. за мандата. Ще реконструираме недостроената поликлиника с цел превръщането ѝ в Комплекс за социални дейности.

Започваме работа по Програмата за изграждане на паркинги и Програмата за водоснабдяване на малките населени места. Ще приемем програма за ремонт и реконструкция на читалищните сгради в селата и поетапно ще я изпълним. Ще обновим читалището в с. Орешак.

Работим вече върху проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап“, включващ „Археология, консервация и социализация на обектите от национално значение: път „Виа Траяна“; крепост „Состра“ и Римска пътна станция“.

Планираме в партньорство с АПИ да реконструираме ул. „Стара планина“ – Орешак, южния вход на Троян, целия участък на път III – 357 (разклон за Лесидрен – разклон за Добродан, ул. „Васил Левски“ в участъка до „Лукойл“).

Троян е спортен град. Всички очакват Вие и Вашият екип да спомогнете за развитието на спорта чрез Спортна зала и роулбан. Ще зарадвате ли троянци през този мандат?

Това е част от ангажимента ми пред троянци. Ако в първия мандат обновихме образователната инфраструктура, във втория реконструирахме сградите на културните институции в града, в третия мандат ще се концентрираме върху спортната инфраструктура.

Няколко думи от Ваша страна за политическия живот и климат в Троян? Какво бихте посъветвали Вашите опоненти?

Мисля, че в общината работят политически партии с висока степен на политическа отговорност. Общината ни винаги е давана за пример в това, че сме съумявали да вървим в една посока във важните за общината цели. Това е част от традицията, а вярвам – и бъдещето ни. Много ми се иска да вярвам, че епизодичните прояви на некоректност и изборни манипулации, на които бяхме свидетели в последните два избора – Европейски и местни, са действия на отделни случайни „политици“, а не на цели партии. Троянци наказаха носителите на тези прояви и вярвам, че това е урок за тях и за партиите им.

Троянци сме свободолюбиви и почтени хора. И ние, политиците, трябва да пазим и развиваме тези ценности.

Какво си пожелавате като преизбран кмет за трети път?

Общината ни да постига успехите, които гражданите ѝ заслужават.

В личен план си желая здраве, сили и добър екип, за да изпълним ангажиментите, поети пред хората.

Разговора води Руслана Попсавова.

Интервюто с г-жа Михайлова е предоставено от Троян експрес.

Третият мандат на г-жа Донка Михайлова като кмет на община Троян стартира с представително участие в международна среща във Френския културен институт. В своето изказване тя представи опита в местното самоуправление на Националното сдружение на общините и конкретно на Община Троян.

Михайлова отбеляза:

„Докато скандалът с изказването на Макрон е в ход, ние си говорихме за проблемите на гражданите и за пътищата, по които търсим решенията им. Френските колеги споделиха, че много искат да имат мотивацията да говорят за своите общини с вдъхновението, с което го правим ние“.

Благодаря за доверието!

Понеделник, 28 Октомври 2019 10:40

Уважаеми жители на община Троян,

В последните 24 часа получих огромен брой поздрави. Благодаря за доверието, с което ми дадохте възможността още четири години да работя като кмет на Община Троян. За мен е чест, че за трети път ме избрахте за Вашия кмет! Благодаря за доверието и от името на цялата ни листа от общински съветници, които ще заемат 10 места в Общинския съвет. Вашият избор означава за мен само едно – че трябва да продължа с още повече упоритост и воля да отстоявам интересите на общината.

В предизборната кампания получих много обич. Не спирам да уча от троянци. Големият урок, който научих този път, е че троянецът не може да бъде лъган, че обичта е тази, която води нас троянците по верния път.

Чака ни много работа. Вярвам, че ще срещам подкрепата Ви и в трудностите, и в успехите.

Знам, че ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ!

Защо дебатът за Троян не се състоя

Неделя, 20 Октомври 2019 18:07

На 20 октомври трябваше да се състои традиционният предизборен дебат между кандидатите за кмет на Троянска община. Очевидно е, че той няма да се проведе, тъй като кандидатът за кмет Иван Миховски така и не отговори на поканата на кандидата Николай Тодоров. Дали това е липса на уважение към жителите на общината, към опонентите, или липса на самочувствие за способността да изложиш идеите си, троянци могат да преценят сами.

Публично заявих, че съм готова на дебат за бъдещето на общината без никакви претенции за време, място и регламент. Защото мисля, че всеки кандидат за кмет трябва да има ясна визия за развитие на общината, да може да обясни как ще постигне целите в своята платформа и да има куража и моралното основание да отговаря на всички въпроси, засягащи личния му живот. И няма никакво значение в какво време, на кое място и по какъв начин са му зададени въпросите. Заявих ясно и това, че този дебат има смисъл само ако в него участват и тримата кандидати, за да могат гражданите да направят избор за своя фаворит.

От несъстоялия се дебат губим всички – както жителите на общината, които няма да видят кандидатите в съревнование, за да изберат най-добрия, така и ние – кандидатите, които можехме в този дебат да обогатим идеите си с тези на опонентите.

Надявам се, че за господин Миховски ще остане урокът, че претенциите за власт следва да се основават на компетентност и на отговорност към хората. Той е млад и има време да учи своите уроци за отговорностите на един кмет. 

                                                                                                              Донка Михайлова

                                                                                                              кандидат за кмет на Община Троян

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011