За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

През месец февруари в Община Троян бе предаден  инвестиционния проект  – „Археологически комплекс Состра - реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап“. Проектирането е извършено от екип на проектантска фирма „Фрибул” ООД – гр. Варна, с водещ проектант арх. Живко Железов. Инвестиционният проект е изготвен със средства от общинския бюджет. В изработването на проекта активно бяха въвлечени заместник директорът на Националния исторически музей проф. Иван Христов и доц. Сергей Торбатов - Национален археологически музей.
В проекта Археологически комплекс Состра е разделен на етапи с оглед спецификата на всеки обект.


Обект 1: Консервация, експониране и социализация на кастел „Состра“
Проектът предвижда възстановяване визията на обекта чрез консервационни методи и технологии, както и четивни експозиционни решения, съобразени с утвърдените принципи и практики. Осигурява се  достъп за хора с двигателни увреждания. Проектът дава решение по отношение на: алейно и художествено осветление; атракционна част, безопасното преминаване на  посетителите през жп линията Ловеч-Троян и решение за ограждане на линията по нейната дължина.


Обект 2: Консервация, експониране и социализация на „Римска крайпътна станция“
С инвестиционния проект се дефинират дейностите, които ще се извършат в поземлени имоти в обекта. Предвижда се консервация на структури от крайпътната станция Состра в границите на общински имот, включващи основи на жилищни сгради с хипокауст, басейн за студена вода /фригидариум/, вана за топла вода, разкрити части от канализационна система. Изграждане на съвременни защитни покривни конструкции на разкритите структури от станцията.Укрепване на културния пласт останал в периферията на общинския имот с цел предпазване от свличане и  подкопаване основите на съвременни стопански сгради в съседните имоти. Предвидено е поставяне на информационни табели и пана в границите на разкритите структури.


Обект 3: Пътна връзка, паркинг и посетителски център (идеен проект) в имот към кастел Состра
За посетителския център е проектирана сграда на един етаж и без сутерен – да не се засенчва силуета на крепостните стени. В сградата се ситуират: приемно фоайе, около което ще се разположат рецепционно с площи за информация, продажба на специализирана туристическа книжнина, сувенири и продажба на билети, помещение за археолози, санитарни възли за посетители, помещение за охрана и видеонаблюдение. В свободната незастроена част от имота е проектирана пътна връзка и  паркоместа за леки автомобили и автобуси. Предвидено е заведение за хранене и настаняване, което да пресъздава структурата на военен лагер.


В последните години Община Троян, в сътрудничество с проф. Христов и неговия екип, полага изключителни усилия за още по-задълбочена археология, консервация и социализиране на обекта. Това лято археологическите проучвания ще продължат, с финансовото съдействие на Община Троян. Според проф. Христов проектът е преломният момент в дългогодишната работа по археологичния комплекс и всичко случващото се на място. Проф. Христов отличи усилията на Общината и кмета на Троян и сподели, че за пръв път Общината се ангажира да извърви този нелек път.

Директорът на Китайския културен център (ККЦ) в София г-н Ту Сюесон, заедно с Ю Лу – директор Организиране на събития при ККЦ, бяха тук на 7 март, за да обсъдят с кмета на Община Троян и управителя на НИХЗИ с. Орешак отправената покана Троян да бъде представен на предстоящо Четвърто Китайско изложение на културните и творческите индустрии, в гр. Нинбо в Китай. Срещата се проведе в Националното изложение.
В периода 12-14.04.2019 г. в Нинбо, Китай ще се проведе изложението, по време на което на площ от приблизително 150 кв. м. ще бъдат представени занаяти и изкуства от Троянския край и България. Целият български щанд, който ще включва и фирма от Варна, ИТ фирми от София и Пловдив и Троянска делегация – като представител на държавата, ще се разполага на 300 кв. м. Кметът Михайлова и Иван Чакъров лично ще представят експозицията. Изложението е под патронажа на Министерство на културата и туризма на КНР, организира се от Общината на град Нинбо и държавната асоциация за промотиране на културата на провинция Джъндзян. Основната му цел е в инициативата „Един пояс, един път“ и рамката 16+1 да създаде необходимите условия за развитието и сътрудничеството в областта на културата и културната индустрия между Китай и държавите от ЦИЕ. През последните три години изложението привлича над 715 хиляди посетители и над 3500 участници.
Поканата, отправена кратко след посещението на Михайлова и Чакъров в Китайското посолство в София, е голямо признание за Троян и работата на Общината и Националното изложение, които в последните години възродиха и утвърдиха взаимоотношенията с редица страни.

На 24 август 2018 г. Община Троян подаде проектно предложение за Проект № BG16RFOP001-2.002-0007 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020). На 25 януари тази година, след преминаване през процедура на оценка чрез подбор на проектни предложения, проектът на Община Троян получи одобрение за финансиране.

От получените 51 бр. проектни предложения за кандидатстване по процедурата, одобрение са получили 32 проекта, като проекта на Община Троян е класиран на първо място с 177 т. (от макс. 200 т.) На 27.02.2019 г. кметът Донка Михайлова подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проекта, в размер на 1 199 989,40 лв. Дейностите по проекта включват: провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта; изпълнение на строително-монтажни работи; упражняване на строителен надзор; осъществяване на авторски надзор; осъществяване на мерките за публичност и визуализация на проекта; организация и управление на проекта.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи по подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на РУ „Полиция“, гр. Троян и на две многофамилни жилищни сгради в гр. Троян, намиращи се на ул. „Христо Ботев“ №160 (бл. „Демокрация“) и ул. „Христо Ботев“ № 266-272 (срещу сградата на „ВиК Стенето“).

Административната сграда на РУ на МВР-Троян се състои от три тела - административна част на четири етажа, ниско тяло на един етаж, където е разположена „Паспортна служба“, и пристройка на два етажа - на първия етаж са гаражи, а на втория етаж са разположени кабинети. Въведена е в експлоатация през 1986 г. Цялата сграда е собственост на Областна дирекция на МВР – Ловеч, като за изпълнение на проекта е подписано споразумение за партньорство между Община Троян и Областна дирекция на МВР – Ловеч.

За сградата ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност. За фасадите с каменна облицовка, с оглед запазване на облика им, е предвидено топлоизолиране от вътрешната страна с минерална вата и изграждане на предстенна обшивка от гипсокартон, освежаване на каменната облицовка.

През пролетта на 2018 г. Община Троян проведе информационна кампания, включваща и разяснителна среща, на която бяха представени възможностите за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност на публични и жилищни сгради по ОПРР 2014-2020, като заинтересованите лица имаха възможност да получат и индивидуални консултации от експертите на Общинска администрация – Троян. Въпреки огромния интерес от обществеността в деловодството на Община Троян бяха подадени само 2 бр. Заявления за кандидатстване по програмата от Сдружения на собствениците, придружени от необходимите документи.

Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Христо Ботев“ №160 в гр. Троян, е с един вход и шест надземни етажа (четири жилищни, един партерен - предназначен за гаражи и един използваем подпокривен етаж). Към сградата има подземен етаж за мазета. Разрешението за строеж на сградата е от 1990 г., като е въведена в експлоатация през 1999 г. В сградата са разположени 12 бр. апартаменти със съответните прилежащи части. Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Христо Ботев“ №266-272 в гр. Троян се състои от три секции и пет надземни етажа (един партерен с гаражи и мазета, три жилищни и един подпокривен). Всяка секция разполага с по един главен вход отвън, водещ от съответната кота терен към съответния етаж. Сградата е построена в периода 1975-1977 г. В сградата са обособени 12 бр. обекта с жилищно предназначение (апартаменти). По проекта и за двете жилищни сгради ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност (топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограмата, подмяна на осветителните тела в общите части), както и мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г.

Припомняме, че настоящата процедура се реализира с остатъчен ресурс и като продължение на обявената през 2015 г. процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, в рамките на която Община Троян реализира 6 бр. проекти, включващи 5 бр. административни сгради и 21 бр. жилищни сгради.

На 28 февруари, кметът Михайлова и председателят на синдиката при детските градини и училища, отрасъл „Здравеопазване“, подписаха Колективен трудов договор. Чрез него се договаря увеличение на възнагражденията на медицинските специалисти от 610 лв. на 700 лв. за всички медицински специалисти, независимо от длъжността им, с изключение на медицинските специалисти на длъжност „Фелдшер“ в СУ „Васил Левски“, гр. Троян и СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян, обслужващи най-голям брой ученици, чиито начални основни месечни възнаграждения са 720 лв. и 710 лв. за пътуващите медицински специалисти. Удовлетворено беше очакването на медицинските специалисти „За работещите в системата на училищното здравеопазване 25 май 1 ноември – са неприсъствени дни и се отчитат като платен служебен отпуск“.


Кметът на Община Троян Донка Михайлова и общинското ръководство застават зад протеста на медицинските специалисти и ги подкрепят в очакванията им към държавата.


Едно от посочените в декларацията на медицинските лица искане е „Без търговски дружества в Здравеопазването“. Кметът Михайлова многократно е отстоявала и заявявала публично, че проблемът е в целия сектор общинско здравеопазване, а не в конкретна болница. „Почти всички общински съвети отделят средства за болниците, но стигаме до един парадокс, тъй като общинските болници са търговски дружества, а ние нямаме законово основание да отделяме средства за издръжката им, защото става дума за държавна помощ, а това е забранено от закона. Ангажиментът ни е да поддържаме сградния фонд - нещо, което правим“, коментира неотдавна Донка Михайлова пред БНР.
В исканията се казва още, че медицинските специалисти застават зад искането за „Връщане на медицинските стандарти. Нощен труд /почасово заплащане/, допълнително заплащане за работа в Спешно и ОАИЛ, клас прослужено време 1.2 % на година. Промяна в категорията труд“ и други.


Това са искания за труда на хората, които се грижат за най-ценното – животa и здравето на всеки човек и неговите близки. Хората, на които се разчита в най-трудните моменти. Протестът на медицинските специалисти в Троян ще се проведе на 1 март, от 12 до 13 ч. на пл. „Възраждане“.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011