За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

В последните месеци не веднъж бе споменавано какви затруднения изпитват бизнеса, туристическия бранш, както и българските общини като резултат от световната пандемия. В това число и Община Троян. Числата към 1.06.2020 г. показват, че средствата в общинската хазна, събрани от местни данъци и такса за битови отпадъци, са с 579 хил.лв. по-малко, в сравнение със същия период на 2019 г. Въпреки пандемията, Общината продължава да работи активно за разработването на проекти и привличане на външни средства.

В края на епидемичната обстановка, Община Троян стартира една по-различна кампания. „Защото Троян е в сърцата ни“ е кампания, която има за цел да покаже на хората добрия пример и резултатите, които се постигат, когато бюджетът на общината е стабилен и се събират, дължимите към Общината местни данъци и такси.

В следващите месеци администрацията ще споделя с жителите си нагледно какво се случва с местните данъци и такси, които внасят в местната хазна и какво влияние оказва всеки, който внася своите данъци и такси. Община Троян обедини произволно мнения и впечатления, като цели да покаже единствено добрия пример. Разбира се, с ясното съзнание, че има дефицити и сфери, в които продължават да се влагат усилия.

Ако сте сред хората, които искат да виждат положителния, добрия пример – може да следите публикациите на Общината (в сайта www.troyan.bg) от настоящия месец юни до края на месец ноември. Всеки месец ще виждате различни примери, за това как всеки от вас променя облика на общината! В края на календарната година, Община Троян ще подготви изненади за трима жители, изтеглени на произволен принцип, които са редовни платци и нямат задължения към общинската хазна.

Вярваме, че ще откриете себе си в нещата, които ще ви покажем, защото Троян е в сърцето на всеки един от нас!

На 1.06. бе дадено начало на дейностите по цялостната реконструкция на ул. „Стефан Караджа“. Припомняме, че между Община Троян и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан Договор от 13.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ за изпълнение на проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“.

Кметът Донка Михайлова, ръководители на звена от администрацията, ръководството на Общината, Бончо Бонев – представител на фирмата изпълнител „Парсек Груп“ ЕООД гр. София, техническият ръководител на обекта инж. Петър Петров и инж. Кънчо Паскалев – представител на строителния надзор ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи“ гр. София бяха част от първата копка на обекта, която даде начало на изпълнението на проекта. По-рано същия ден бе подписан и Акт 2 за откриване на строителна площадка.

Инж. Райковски, началник на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“, представи подробна информация за предстоящата реконструкция. Изпълнението на проекта ще се случи на 5 етапа, а срокът за изпълнение по договор е 5 месеца. Изпълнителят пое ангажимент пред живущите да изпълни дейностите в срок и сподели, че се надява преди началото на зимата хората от квартала да се радват на новоасфалтирана улица.

Кметът Донка Михайлова помоли живущите на ул. „Стефан Караджа“ за търпение и се извини в аванс за предстоящите неудобства, които ремонтът ще предизвика. Ежедневно на терен ще бъде и ръководителят на проекта от Община Троян – инж. Николай Петров, към който хората може да се обръщат с всички въпроси и казуси.

На 01.06.2020 г. троянските спортисти Владимир Илиев и Милена Тодорова и треньорът Цветан Цочев бяха на среща с Донка Михайлова, кмет на община Троян. Спортист номер едно на България подари подписана от него фланелка, от участието си в зимните олимпийски игри в Пьонгчанг през 2018 г. От своя страна, кметът подари на Владимир Илиев икона на Св. Петка, покровителка на град Троян, а на Милена Тодорова връчи благодарствена грамота за постиженията ѝ от изминалия състезателен сезон. Заедно с треньора по биатлон Цветан Цочев обсъдиха какво предстои от тук нататък.

През настоящия месец кметът Донка Михайлова ще внесе предложение за награждаване на двамата спортисти и треньора Цочев, съгласно Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от община Троян, на следващото заседание на Общински съвет-Троян, което ще се проведе на 25.06.

1. В какво финансово състояние е в момента община Троян?
Всички български общини търпят сериозно намаление в постъпленията от местни данъци и такси през последните два месеца, поради въведеното извънредно положение. Спадът на собствените приходи, спрямо темповете от предходни години, е значителен. В големите общини той е с над 75%, в областни центрове – с 40 – 65% , а за средните и малките общини – той е между 20 и 45%. В Троянска община спадът е сред най-малките – 23% или 763 хил. лв. Най-сериозен спад от тази сума се дължи на данъчните приходи – 762 хил. лв.  Чувствително е намалението при патентния данък, след това при данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. В рамките на деветте години, в които съм кмет, това е най-трудната ситуация за бюджета. И въпреки това за най-тежкия месец от кризата до сега – април, в резултат на рязко снижаване на разходите, разликата между местни приходи и разходи с местен характер е положителна като салдото е над 300 хил. лв. Това не ни успокоява. Решаваме уравнение с много неизвестни – не знаем нито колко ще продължи кризата, нито колко ще обеднеят хората. Във вторник (04.05.) тримата заместник-председатели на УС на НСОРБ проведохме четиричасова среща с парламентарните групи на ГЕРБ, БСП, ДПС и Обединените патриоти в търсене на решение. Депутатите усетиха тревогата ни за финансиране на комуналните дейности, за запазване на доплащанията, които правим в детски градини и ясли, в домашен социален патронаж, в училища и социални услуги и се обединихме около общо разбиране за нужните мерки. Очакваме това разбиране да бъде отразено в законодателните текстове.


2. Ще се стигне ли до съкращения в администрацията на Община Троян?
Да. Вече предприехме действия в тази посока. В процедура на съкращаване са хора от администрацията, придобили право на пенсиониране, макар и ненавършили възраст. Съкратени са и три медицински специалисти в училища, на които осигурихме работа в проекти. Девет завеждащи пенсионерски клубове в селата са с преустановени договори, като имаме намерение да възстановим дейността на клубовете при нормализиране на ситуацията. Предстои приемане на нова структура, в която ще прецизираме звената в администрацията в съответствие с управленската програма. Ръководство на Общината доброволно се отказа от предвиденото с държавния бюджет увеличение на възнагражденията.


3. Ще бъде ли преразгледан бюджета на община Троян? Ще има ли инфраструктурни проекти, които поради икономическата криза от COVID-19 няма да бъдат осъществени през тази година?
На експертно ниво направихме задълбочен анализ и прецизирахме разходната част на бюджета. В готовност сме да съкратим разходи на стойност 500000 лв., от тях 255000 лв. – инвестиционни разходи. Ако подобрим събираемостта на приходите, част от тези планирани разходи ще бъдат направени. Ще внеса актуализация на бюджета през месец юли. Надявам се до тогава да постигнем известно подобряване на приходите, за да не съкращаваме важни пера в бюджета.
Правим всичко възможно да компенсираме недостига на собствени средства с външно финансиране. На 8.04. дадохме строителна линия на проекта за създаване на сепарираща и компостираща инсталация. Това е най-големият проект за годината на обща стойност 6, 200 млн. лв. Започваме ремонт на ул. „Стефан Караджа“. Очакваме да подпишем договори за изграждане на парк в „Лъгът“, за ремонт на градинката при киното и читалището в Орешак.
Използвахме времето на извънредното положение, за да подготвим и подадем 8 проекта за 7 млн. лв., които ще бъдат инвестирани в Общината. Кандидатстваме за саниране на 10 блока с 400 жилища. Имам уверение, че през май ще започне работа по реконструкцията на южния вход на града и моста при „Лукойл“, където АПИ е основен възложител, а Община Троян – съвъзложител.


4. Какво е състоянието на безработицата в Троян?
Бавно расте. Бюрото по труда все още няма данните за април. През месец март безработицата в общината достигна ниво от 5,9 % или промяната спрямо месец февруари тази година е с 0.4 %. Това е с 0,8% по-малко от средното за страната. Общият брой на регистрираните безработни лица за месец март е 855 или с 56 лица повече от месец февруари 2020 г. В същото време на територията на Общината продължават да се търсят работници за 111 работни места.


5. Имате ли информация колко троянски фирми са се възползвали от мярката 60/40?
Малко са. Имам обаче пълна яснота за инвестиционните намерения на троянския бизнес. Знам, че някои ще приемат това с усмивка, за това ще си послужа с числа. Към 30 април се наваксва изоставането при допускане и одобряване на устройствени проекти, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж спрямо 2019 г.
За периода 1 януари – 30 април 2020 г. са издадени 46 бр. разрешения за строеж, като за същия период на 2019 г. са издадени 49 бр.
За разглеждане от Общинския експертен съвет по устройство на територията през април са внесени 31 бр. нови преписки при 41 за 2019 г. С решение на ОЕСУТ са издадени 8 строителни разрешения.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011