За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

В края на миналата и началото на настоящата година бяха въведени в експлоатация и последните две многофамилни жилищни сгради, изпълнявани на територията на община Троян по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това са бл. 15 в ж.к. „Лъгът“ и бл. „Строител 2“. Програмата стартира през 2015 г., като беше насочена към повишаване на енергийната ефективност на старите и големи панелни сгради.


Многофамилна жилищна сграда, намираща се ж.к. „Лъгът“, бл. 15 се състои от четири секции с различна етажност, със самостоятелни входове отвън. Секции „А“ и „Б“, състоящи се съответно от 6 и 7 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, са построени в периода 1975 г. - 1976 г., а „В“ и „Г“, състоящи се съответно от 5 и 6 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, в периода 1986 г. - 1987 г. Разгънатата застроена площ на сградата е 5 743,74 кв.м., като в нея са обособени общо 72 апартамента.


Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Васил Левски" № 336 в гр. Троян (бл. „Строител 2“), се състои от 8 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, с два самостоятелни входа. Конструкцията ѝ е изпълнена по конструктивна система ЕПЖС. Сградата е въведена в експлоатация през 1975 г. Разгънатата ѝ застроена площ е 3 513,68 кв.м., като в нея са обособени 46 обекта с жилищно предназначение.


Съгласно изготвените техническо и енергийно обследване, по Програмата и за двете жилищни сгради са изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност, а именно: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода; подмяна на дограмата; подмяна на осветителните тела в общите части с енергоспестяващи с вграден сензор „движение”. Също така е възстановено бетоновото покритие на армировката по плочите на балконите и са репарирани увредените участъци на елементи от конструкцията. Обновени са и общите части на двете сгради, включващо: подмяна на покривната хидроизолация, включително над входовете и козирките над последните етажи; подменени са ламаринените шапки по бордовете, улуците и водосточните тръби; подменена е мълниезащитната и заземителна инсталация; освежени са стълбищните клетки на всеки вход.


В рамките на сключените договори за целево финансиране по Програмата, дейностите за всяка сграда включваха: изготвяне на техническо обследване, обследване за енергийна ефективност, в т.ч. архитектурно заснемане; изпълнение на инженеринг - изготвяне на инвестиционен проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор; дейности, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи и с въвеждането на обекта в експлоатация. Разходите за обновяване на сградите представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за сдружението на собствениците.


Общата стойност на разходите за всички дейности за бл. 15 в ж.к. „Лъгът“, възлиза на  874 668,87 лв., а за бл. „Строител 2“ е в размер на 487 006,13 лв. Изпълнител на строително-монтажните работи за бл. 15 беше „НСК София“ ЕООД, гр. София, а на бл. „Строител 2“ ДЗЗД „Гарант-Перфект“, гр. Троян. През 2017 г. и 2018 г. по Програмата бяха завършени бл. 219 и бл. 13 в ж.к. „Лъгът“, както и бл.3 в ж.к. „Младост“ на обща стойност 1 687 529,94 лв.
Предстои символичното откриване на двете завършени сгради, при което кметът Донка Михайлова ще връчи официално издадените разрешения за ползване на сградите. Община Троян и ОП „Комунални услуги“ ще реализират и допълнителни дейности за облагородяване на пространството при жилищните сгради.

Снимки на блоковете преди и след санирането:

ДОНКА МИХАЙЛОВА е родена в Троян през 1959 г. Икономист по образование. Народен представител в 41-то НС. Работила е главно в сверата на гражданския сектор. Като кмет на община Троян е носител на приза "Кмет новатор" на Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ). Носител е и на много други награди за иновативни политики в местното самооправление.Три пъти избирана за "Кмет на годината" в различни категории. Кмет на община Троян втори мандат избрана с листата на БСП.

"Преди да предявим претенции за властта, трябва да подредим къщата си"

 "В Троян безработицата е под санитарния минимум - 4,2%"

- Г-жо Михайлова, неотдавна левите кметове от Националното сдружение на общините в Република България предложихте на ръководството на сдружението да вземе решение за обезщетение на неправилно ощетените от правителство общини. Какъв бе отговорът?
Ръководството на Националното сдружение на общините разгледа темата, която левите кметове поставихме, а именно, че с постановления Министерският съвет раздава финансиране без ясни критерии, без утвърдена процедура. Становището на Управителния съвет беше, че не подкрепя подобна политика. За съжаление, нямаше последващи действия, свързани с нашето искане тези общини да бъдат обезщетени. Ще проследим дали тази политика ще продължи.

- Преди няколко месеца в разговор с Вас за проекта на БСП "Визия за България" споделихте, че като кмет оценявате регионалното развитие като един от най-важните раздели и че за първи път от много време тази тема заема важна част в партиен документ. Казахте още, че ръководствата на общините трябва да имат по-голямо участие в разработката на подобен документ, специално в частта за регионите.
Мисля, че БСП трябва много ясно да дефинира лостовете, чрез които ще търсим по-ефективно регионално развитие. Пред нас стоят въпроси, на които не сме дали категоричен отговор: ще има ли промяна в структурите на регионите в бъдещ период от време; ще има ли второ ниво на местно самоуправление; ще бъде ли въвеждан избор за областните управители или за хората, които управляват регионите. Необходимо е да продължим да работим по темата лостове за целево въздействие върху изоставащите региони. Продължавам да мисля, че целенасочената инвестиционна програма, която беше изработена като виждане по време на кабинета "Орешарски", е много добър лост в това отношение. Тогава се свърши немалко работа. Общините от Северозападна България дадоха предложения, чрез които можеше да бъде ограничен проблемът с безработицата, да бъдат привлечени нови инвестиции. Трябва да се върнем към този подход - да изработим конкретни механизми и да ги анонсираме така, че в подходящ момент те да се превърнат в управленска политика.

- Като кмет какво конкретно ще предложите за община Троян?
Това, в което съм убедена, че трябва да се случи по отношение развитието на общините, е свързано с по-нататъшното задълбочаване на процеса на децентрализация, в това число на финансова децентрализация, което важи и за община Троян. От много отдавна Националното сдружение на общините поставя въпроса за преотстъпване на част от данъците върху доходите на общините. В това има сериозна логика, защото местните власти са тези, които работят за създаването на доходи в съответните общини. Нормално е част от данъка върху тези доходи да влиза в общините.
Мисля, че общините трябва да получат повече свобода да управляват ресурсите, които се намират на тяхна територия, и да получават част от финансовите приходи върху тези ресурси. Бях учудена, когато разбрах, че в нашата побратимена община Елванген в Германия дружеството за електроразпределение е общинско и всъщност всички приходи от доставката на енергия влизат в общините. Срещу това ние имаме централна политика за национализирането на общинските ВиК-дружества, включително и там, където те работят добре.
Трябва да се либерализира подходът за предоставяне за управление от общините на минералните води, на плажовете. Когато общините имат свободата да управляват ресурсите, намиращи се на тяхната територия, това би означавало повече устойчивост, повече стабилност и по-добро развитие на териториите.

- Тече последната година от втория ви мандат като кмет на община Троян. Какво от поетите ангажименти за развитието на общината изпълнихте? Какви трудности срещнахте и с какво най-много се гордеете от свършената работа досега?
В управленската програма си поставихме три очаквания от гражданите и не толкова стандартни за една местна власт цели: осигуряване на повече работни места и по-добри доходи за хората, ограничаване на негативните демографски тенденции, подобряване на жизнената среда и качеството на живот. Мисля, че направихме сериозни стъпки в постигането на тези управленски цели, които са видими от числата. В рамките на управлението на нашия екип безработицата в община Троян спадна от 7,9 на 4,2%. Значително се ограничиха тенденциите за намаляване на населението, като тук все още сме далеч от очакваните цели.

- Говорите за демографските проблеми?
Да, за тях говоря. Горди сме с това, че през последните 5 години раждаемостта в Троян нараства, като в последните 2 години за пръв път от 20 години насам регистрираме над 300 раждания в общината. Видими са и резултатите, свързани с подобряване на жизнената среда.

- През т.г. Троян навърши 150 години. С какво зарадвахте троянци и гостите на града, сред които на празника бяха президентът Румен Радев, патриарх Неофит, отличен със званието "Почетен гражданин", народни представители, кметове, делегация от побратимени градове и др. В поздравлението казахте, че две са основните характеристики за Троян - усещането за общност и предприемачеството. Има ли и други?
Троян е общност, общност на хора, които обичат своя град. В исторически план и до днес тези две характеристики са най-важните за Троян. Както и това, че троянци винаги сме заедно в отстояването на общите цели, независимо от всичко, което ни разделя.

Важна характеристика на троянеца е предприемчивостта. На шега в нашата община се казва "троянец гладен няма" и това е израз на резултатите, които постигаме благодарение на тази предприемчивост. Има и други важни характеристики на местните хора, като любовта към планината, която изгражда характери, формира личности и която троянци ползват като даденост за развитие на туризма. Тук трябва да добавим и уважението към традициите. Сред тях на особена почит са занаятите, които и днес  хранят много троянски семейства.
За посрещането на 150-ата годишнина работихме в няколко основни посоки. През годината посветихме 15 обекта на тази годишнина. Сред тях са дългоочакваният Дневен център за деца с увреждания, Центърът за възрастни хора с деменция, обновяване на всички важни културни институции в града - музея, читалището, картинната галерия. Имаме нов център за услуги на гражданите, нов салон на общината.
Втората посока, в която работихме, беше създаване на предпоставки за познаваемостта на Троян в страната и в чужбина. Проведохме интересна рекламна кампания под мотото "150 години Троян - 150 причини да го посетиш". Сред тези причини имаше интересни и любопитни предложения. Радваме се, че тази рекламна кампания през изминалата година доведе в Троян много гости и нови приятели.
Посветихме на годишнината много културни събития. Чест за нас беше, че българският президент Румен Радев посети Троян за празника и каза думите, които жителите на нашия град ще помнят дълго: "Ако искате да видите най-доброто от България, елате в Троян!" За нас беше чест, че  Троян бе удостоен с почетния знак на Президента за 150-ата годишнина. Помним и думите на българския патриарх, който, когато му връчвахме отличието за почетен гражданин на Троян, каза, че винаги е носил Троян и Троянския манастир дълбоко в сърцето си. Думи, които задължават.

- Председателят на БСП Корнелия Нинова заяви официално, че левицата тръгва на избори без лъжи и фалшиви обещания. Също така отбеляза, че демографията, образованието, здравеопазването, икономиката са четирите основни приоритета за България. Смятате ли, че партията има потенциал и е готова да спечели предсрочни избори?
В настоящия момент БСП носи особена отговорност пред страната. Очевидно е, че в обозримо бъдеще партията ще бъде изправена пред  - предизвикателството на управлението на страната.
БСП има визия за развитие на България и необходимия кадрови капацитет да я реализира. Приемам приоритетите, посочени от председателя на партията, като важни за страната и мисля, че те могат да допринесат за по-високо доверие към нас. Но преди да предявим претенциите си за властта, трябва да подредим къщата си. Няма как да искаме доверието на българските граждани, без да имаме доверие помежду си. Нужно е ръководството да обедини партията, да върне всички, които бяха незаслужено обидени. Разпиляхме капацитет, който ни е нужен. Потребен ни е път към всички почтени към интереса на страната леви структури. Трябва да си дадем отговор на въпроса кои са нашите потенциални партньори във властта.

- През 2019 г. предстоят европейски и местни избори. Какви са вашите очаквания от местния вот?
Местните избори са изключително важни, защото от това на колко места ще имаме кметове, дали ще имаме кметове в областни градове, в колко общински съвети ще доминираме и ще имаме достойно представителство зависи в крайна сметка как партията ще присъства по места. Мисля, че закъсняваме. Като член на Централния предизборен щаб мога да кажа, че на този етап погледът е насочен изцяло към изборите за Европейски парламент.
Трябва да формираме специална политика спрямо областните градове, в които имаме шанс да бъде избран кмет от левицата. Необходимо е да започне незабавно работа за подготовка на структурите по места с една цел победа на изборите. Нямаме право да повторим плахото присъствие в местната власт, което имаме в настоящия мандат.

- А къде е мястото на Донка Михайлова в тези избори? Като кандидат за кмет на община Троян за трети мандат?
Дала съм си срок до пролетта - тогава ще дам отговор на този въпрос. Мисля, че в двата мандата натрупах достатъчно опит и познания за местната власт, но при взимането на подобно решение е необходимо да се отчете и динамиката на обществените процеси. Не съм сред хората, които мислят, че един управленец е добър във всички времена и на всички възможни управленски постове. В развитието на една община в различните времена са необходими различни типажи управленци - управленци, които работят за стабилност, които са визионери или които са склонни да рискуват. Взимайки своето решение, ще се опитам да подложа на сериозен анализ какъв тип управленец ще бъде нужен на Троян в следващите 4 години и дали аз съм точно този тип.

- Вие сте един от най-успешните кметове на левицата. Не само заради това, че свалихте безработицата в общината на 4,2%, с което малко кметове могат да се похвалят и което значи, че в Троян на практика няма безработица. Отличена сте с много награди - както за ниската безработица, така и за финанси, за иновации и др. Три пъти бяхте "Кмет на годината" в различни категории. Каква е рецептата за успешния кмет?
Ако трябва рецептата да включва три съставки, за мен това са почтеност, висока експертиза и умение да бъде воден екип.

 

автор:Петрана Сомлева, в-к "Дума"

В началото на годината, какъвто беше и поетият от Ръководството на Община Троян ангажимент, „Кухнята-майка“ в ДГ „Буковец“ заработи успешно. Предприемането на тази мярка целеше преминаване към обединено приготвяне на храна, за да се постигне по-здравословно и качествено хранене на децата в детските градини и да се намалят режийните разходи, което от своя страна да доведе до по-ефективно управление на финансовите ресурси.

От първия месец на новата година кухнята заработи. За целта кухненският блок на детска градина „Буковец“ беше модернизиран и дооборудван с необходимата съвременна техника, за да отговори напълно на всички съвременни изисквания. Ремонтирана беше електрическата инсталация и бяха извършени строителни работи за обособяване на необходимите помещения. Към кухненското оборудване, с което градините разполагаха, бяха закупени и допълнителни електроуреди, както и термо-съдове за доставяне на готовата храна до всички детски градини достатъчно топла. За стартиране на дейността на кунята-майка беше изготвена технологична схема, т. н. „Хасеп система“ (система за осигуряване на безопасността на храните при тяхното производство и дистрибуция). В кухнята е назначен и технолог, който да отговаря за качеството и контрола на приготвяната храна.

Съгласно закона за обществените поръчки беше проведена процедура „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ„Буковец“, гр. Троян“ и радващото е, че  всички обособени позиции: 1. Хляб и тестени изделия 2. Мляко и млечни хранителни продукти 3. Месо и месни хранителни продукти – пилешко, пуешко, заешко месо и риба 4. Месо и месни хранителни продукти – телешко, свинско месо и агнешко месо 5. Яйца 6. Пресни плодове и зеленчуци 7. Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”, бяха спечелени от троянски фирми- Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД,; „ИРАМАКС ТРЕЙД“ ЕООД; „Родопа Троян“ ООД“; ЕТ „Теменуга Парушева“.
Вече всички деца, посещаващи троянските детски градини, се хранят с приготвената в Кухнята-майка храна.

От началото на 2019 г. настъпи и друга промяна в организацията на храненето на най-малките деца – децата от яслените групи в ДГ „Буковец“ и ДГ „Мир“. Те вече получават качествена и здравословна храна от Детска млечна кухня, която е специализирана в приготвянето на ястия за децата до 3-годишна възраст.

Четири основни приоритета са заложени при изготвянето на програмата за развитие на туризма в община Троян през 2019 г., сред които: „Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма”, „Участие в организиране на събития, допринасящи за развитието на туризма в Община Троян”, „Популяризиране на туристическия продукт на общината, включително участия на туристически борси и изложения”, „Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти”.

Програмата за развитие на туризма в Община Троян се изготвя на основание чл. 11 от Закона за туризма, а средствата за нейното финансово осигуряване са формирани от: туристически данък за 2018 г. – 95 630 лв. и преходен остатък от туристически данък за 2017 г. – 31 125 лв., или общо 126 755 лв.
Програмата има за цел развитието на община Троян, като предпочитана туристическа дестинация за целогодишен туризъм, чрез ефективно използване на местния природен и културно-исторически потенциал и развитие на фестивалния туризъм.

Община Троян предлага със средства от туристически данък да се извършат дейности по повишаване на статут в курорти от национално значение: балнеоложки - с. Чифлик, с. Шипково; климатичен планински туристически комплекс „Беклемето“.

Общинската администрация предлага да бъдат изградени кътове за отдих (пейки с маси) в туристически локации и да бъдат предвидени средства за поддръжка на съществуващи туристически пътеки (Черни Осъм и Троян). В Програмата влизат и предложения за няколко дейности в с. Чифлик: изграждане на беседка в курортна зона; изграждане на туристическа пътека и облагородяване на терени в курортната зона.
Все по-привлекателни стават преходите сред природата за туристите, затова Община Троян предлага обозначаване, поставяне на указателни табла, насочващи табели, места за отдих и рекламни материали на Туристически маршрут „Иван Хаджийски“ – Троян – с. Шипково – с. Рибарица.

И през 2019 г. Община Троян планира участие в организиране на събития, допринасящи за развитието на туризма в общината, затова в програмата си включва мероприятия, финансирани със средства от туристическия данък: Организиране и провеждане на July morning – 2019 г.; съфинансиране  на „Празника на билките, планината и туризма- 2019 г.”; съорганизиране на „Фестивал Здравей здраве - 2019 г.”; Занаятчийски пленер „Духовни проявления във времето и пространството“; съфинансиране на възстановка на НД „Традиция“ РК „34-ти пехотен троянски полк“ Априлци – Троян – Севлиево.

Ще продължи рекламата на туристическия потенциал и възможности, като е предвидено продължаване ползването на билборд съоръженията на АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ и печат и монтаж на рекламни винили и печат на материали за туристическия потенциал на община Троян. Предвидено е патентоване на запазен знак – „Троянската шевица“, която става все по-популярна и използвана от троянски производители. Предвидено е изготвяне на Каталог (т. нар. „брандбук“), регламентиращ приложението на бранд, слоган и „Троянската шевица“.

Община Троян отново ще подкрепи подобряване качеството на услугите, които общинските туристически обекти предлагат – НИХЗИ, с. Орешак, Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства – гр. Троян, за който се предвижда изработка на сайт; Галерия „Серякова къща“, Природонаучен музей с.Черни Осъм; Информационно-културен център – гр. Троян.
През 2018 г. Община Троян успешно реализира рекламна кампания посветена на годишнината, като през настоящата 2019 г. ще продължат усилията за популяризиране на познатите и не толкова популярни лица на общината и повишаване на туристопотока.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011