За постигане на по-високо качество на живот в по-добра жизнена среда чрез:

 • Ежегодно увеличаване на средствата в Културния и Спортния календар.
 • Изграждане на Многофункционална спортна зала.
 • Постигане на по-добро качество на образование и по-висока степен на задоволяване на потребностите на местната икономика от подготвени специалисти.
 • Партньорство с културните институции за постигане на високо качество на културните продукти. Търсене на възможности за дострояване на новата сграда на Природонаучния музей в Черни Осъм и засилване на атрактивността на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак.
 • Довършване на работата по отдаване на концесия на базата в Шипково. Постигане на публично-частно партньорства за изграждане на „Център за отдих и рекреация с. Шипково“.
 • Реконструкция на площад „Възраждане“ в Троян.
 • Изграждане на парк „Лъгът“. Реконструкция на парк „Къпинчо“, градинката пред киното и градинката до Националното училище за приложни изкуства.
 • Основен ремонт на Детска ясла.
 • Решение на проблема с пречистването и отвеждането на фекалните води в южната част на града и в най-проблемните райони на Орешак.
 • Осигуряване на капиталова програма и програма за текущ ремонт в селата на стойност не по-малка от 2,2 млн. лв. за мандата.
 • Осигуряване на средства за капиталови разходи и текущ ремонт в училища и детски градини не по-малко от 600 хил. лв. за мандата.
 • Партниране и съфинансиране заедно с АПИ на ул. „Стара планина“ – Орешак, южния вход на Троян, целия участък на път III – 357 (разклон за Лесидрен – разклон за Добродан, ул. „Васил Левски“ в участъка до „Лукойл“.
 • Реконструиране на недостроената поликлиника и превръщането ѝ в Комплекс за социални дейности. Изграждане на поне две нови социални услуги – Център за хора с множествени увреждания и Център за хора с умствени дефицити.
 • Изпълнение на Програмата за изграждане на паркинги.
 • Изпълнение на Програмата за водоснабдяване на малките населени места.
 • Приемане на Програма за ремонт и реконструкция на читалищните сгради в селата и поетапното ѝ финансово обезпечаване. Обновяване на читалище с. Орешак.
 • Реконструкция на площад Старо село.
 • Превръщане на сградата на училището/общежитието във Врабево в Дом за стари хора.
 • Археология, консервация и социализация на обектите от национално значение: път „Виа Траяна“; крепост „Состра“ и Римска пътна станция, чрез проект „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап“.
 • Продължаване на дейностите по гарантиране на безопасността на движение в града и селата.
 • Търсене на възможности за партниране и стимулиране на частната инициатива за решаване на проблемите с терените на старото кино и банята.
 • Системна работа за придобиването на законни жилища от гражданите, живеещи в незаконни жилища.
 • По-нататъшно обезпечаване с безплатни интернет-зони в града и селата на общината. Осигуряване на безплатен WiFi в 29 точки в града, Черни Осъм и Орешак до края на 2019 г.
 • По-нататъшно развитие на събитийния туризъм чрез събития в периоди с по-слаб туристопоток. Ежегодно приемане като приложение към Плана за развитие на туризма на План за атракциите в основните туристически дестинации Чифлик, Шипково и Орешак.
Прочетена 784 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011