Община Троян зае 3 място в класирането на Фондация Програма Достъп до информация сред всички 566 институции, включени в проучването

И през 2017 г. Община Троян успя да запази челни позиции в проучването на Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ), трето място сред всички 566 институции (след като през 2016 г. зае 11-то място) и второ място сред общинските администрации. Проучването е проведено чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

В периода 7 февруари – 31 март 2017 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт. В рамките на проучването Община Троян отговори на електронното заявление за предоставяне на списъка на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на администрацията, както и форматите, в които е достъпна.

На 5 април на страницата на ПДИ бяха публикувани резултатите от проучването. Всяка оценка на работата на общинската администрация е един допълнителен стимул да се открият слабите звена и да се допълнят пропуските – посока, в която Община Троян системно работи.