V. Подобряване на средата

ДЕЙНОСТИ

5.1.Подобряване на инфраструктурата:

 • Подготовка и подаване на проекти за селата по Програмата за развитие на селските райони с насоченост: енергийна ефективност на читалищните сгради, реконструкция на улици и пътища, изграждане на спортна и социална инфраструктура. (2016 г.)
 • Настояване пред АПИ за реконструкция на входа и изхода на града; на пътя през „Ливадето” и на пътя от разклона за Добродан до Лесидрен. (2016 г.)
 • Стартиране на поетапно изграждане на алтернативно трасе на Републикански път II-35 през територията на град Троян и осигуряване на целогодишно преминаване през прохода „Беклемето“. Изграждане на моста при „Лукойл”. (2019 г.)
 • Търсене на възможност за изграждане на пътна връзка между ул. „Генерал Карцов” и ул. „Македония”. (2017 г.)
 • Изпълнение на програмата за реконструиране на улиците в града, засегнати от водния цикъл. (2016-2017 г.)
 • Изготвяне на Инвентаризация на горския фонд и Лесоустройствен проект. (2017 г.)
 • Приемане на цялостна програма за изграждане на паркинги. (2017 г.)
 • Продължаване на действията за предоставяне на право на строеж на гаражи в ЖК „Лъгът“, като алтернативно решение на съществуващите нерегламентирано поставени гаражни клетки и гаражи. (2016-2019 г.)

5.2. Подобряване на околната среда:

 • Ефективно и ефикасно управление на отпадъците, в т.ч. довършване на Депо за твърди битови отпадъци с трета клетка и изграждане на сепарираща и компостираща инсталация. (2017-2018 г.)
 • Формиране на екологична култура у подрастващите и чрез реализиране от училища и детски градини на проекти „Осинови…(градинка, парк, паметник…)“. (2017-2019 г.)
 • Активна политика за енергийна ефективност на публични сгради – общинска и държавна собственост; жилищни сгради. (2016-2019 г.)

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Повишаване качеството на живот, чрез по-добра инфраструктура и околна среда.

Прочетена 3616 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011