11. Разширяване на местното самоуправление и развитие на гражданското общество

РЕЗУЛТАТИ:

  • Изградени са четиринадесет квартални съвети
  • Изградени са три консултативни съвети към кмета на общината
  • Проведени са 34 обществени обсъждания по важни за гражданите проблеми 

 

През годините на територията на града са изградени и функционират четиринадесет квартални съветиВъв всяко населено място от общината са изградени кметски съвети. Кметските съветите изпълняват основно посредническа функция, чрез която подпомагат взаимодействието между живущите в селата и общинската администрация и подпомагат формирането и реализирането на управленската програма за мандат 2011-2015 година.

Кварталните и кметските съвети дават коструктивни предложения относно подобряване на административните услуги; активно работят за осъществяване на проекти и добри практики за благоустрояване на  кварталите и селата; организират културни събития за съхранение и  развитие на традициите, ценностите и др. Две поредни години кварталните съвети правят предложения, за разглеждане и включване, при възможност, в капиталовата програма.

Създадени са и работят три консултативни съвети към Кмета на общината.  Те дават експертни становища при формулирането, разработването и провеждането на политиките в областта на икономическото развитие, териториалното и селищно устройство, строителството,  младежките дейности, образованието и културата.

С участието и съдействието на кметските, кварталните и консултативните съвети,  общинската администрация организира публични обсъждания на проекти за актове на местната власт и дългосрочни и краткосрочни документи, свързани с провежданите политики в общината. На проведеното обществено обсъждане на Общинския план за развитие 2014-2020 г. и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, присъстваха техни председатели, които направиха конкретни предложения.

На основание ЗМСМА, Кметът се отчита всяка година, във всички населени места на територията на общината. Тази година отчетът пред жителите на град Троян предизвика голям интерес сред обществеността. Събранията протичат при голяма активност. Чрез тези срещи се осъществява непосредствена връзка с хората от общината. Кметът на общината и кметския съвет на съответното село поемат конкретни ангажименти за търсене на възможности и решаване на поставените проблеми.

С всяка изминала година Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ набира все по-голяма популярност. Инициативата има за цел съфинасиране от общинския бюджет на проекти на граждани, граждански организации, неформални групи и други структури, насочени към подпомагане развитието на местната общност. Доказателство за усилията, които Общинската администрация полага в тази посока, е първо място през 2014 г., което Община Троян получи от Института по публична администрация, за добра практика при организиране и провеждане на „Обществен форум за реализация на партньорски проекти”.

 Общинска администрация в две поредни години печели приз от Фондация за прозрачни регламенти за „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”: през 2013 г. - победители в категорията, а през 2014 г. - трето място.

Прочетена 1463 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011