9. Развитие на младежките дейности и спорта

РЕЗУЛТАТИ:

  • Подпомогнати са 15 спортни клуба на територията на общината 
  • Осигурени са финансови средства за дейности в областта на спорта и социалния туризъм от бюджета на община Троян в размер на 1 189 040 лв.      
  • Започва проектиране на Многофункционална спортна зала
  • Извършени са значителни инфраструктурни подобрения на спортната материално-техническа база

 

Водеща е ролята на Община Троян и в развитието на спорта. Спортният календар е пълноценно осмислен както с традиционните спортни прояви, така и с нови инициативи. Поставен е акцент върху поддръжката и стопанисването на общинската спортна база чрез извършване на ремонтни дейности с цел осигуряване на по-добри условия за спорт. Завишеният интерес към ползването на наличната инфраструктура е индикатор за високо качество на активна спортна култура у местната общественост. Всяка година се организирана церемония по награждаване на най-изявените спортисти и треньори, с което се засвидетелства уважение към успехите на троянски спортисти.

На територията на общината активно функционират 15 спортни клуба, чиято дейност е ориентитрана основно към развитие на детско-юношеския спорт. Те ежегодно се подпомагат от Община Троян чрез финансова субсидия.

Спортните обекти и съоръжения, собственост на държавата и общината, се  ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности. Спортната база в община Троян се състои от една закрита спортна зала в гр. Троян, стадион, 5 тенис корта, плувен басейн със свободен достъп в СОУ ,,Св.Климент Охридски’’, мотополигон, 3 футболни игрища с изкуствено тревно покритие, 2 стрелбища за биатлон, 2 ски писти и писта за ски бягане. Поддръжката на залите и съоръженията се извършва с финансовата помощ на Община Троян. През 2014 година са извършени значителни инфраструктурни подобрения на материално-техническата база: ремонт на баскетболната зала в града и на спортната зала на Мотополигона (подмяна на дограмата, ново осветление и отопление, подмяна на част от износената настилка). През 2011 год. е направена подпорна стена на обходната алея на стадиона на стойност 10 998 лева. През 2012 и 2013 г. е извършен ремонт на асфалтова настилка на обходната алея на стойност 12 561 лева. Застлана е пистата с шамот, извършен е ремонт на съблекалните и баните. Изградени са нови спортни площадки на открито. Достъпът до спортните обекти на територията на общината е свободен за желаещите да спортуват.

Поради повишения брой на желаещите да се занимават със спорт и липсата на подходящи условия за практикуване на част от спортовете на закрито, от 2014 г. Община Троян работи за изграждане на многофункционална спортна зала, която да отговори, както на стандартите за провеждане на спортни състезания и тренировки, така и на нуждата от място за провеждане на културни мероприятия.

За отчетния период са разходвани финансови средства за дейности в областта на спорта и социалния туризъм от бюджета на община Троян в размер на 1 189 040лв.     

Продължава функционирането на създадения през 2011 г. Консултативен съвет за младежки политики (КСМП) към Кмета на Община Троян като инструмент за осигуряване представителство на младите хора при формиране на общинските политики.    Един от сериозните проблеми е, че голяма част от младите хора в общината не участват в никаква организирана младежка структура. През 2014 г. е финализирано създаването на младежка неправителствена организация ,,Троян в бъдещето“, структурирана на база на Консултативния съвет за младежки политики, която е потенциален бенефициент за привличане на финансов ресурс по различни младежки програми. Същата вече реализира самостоятелна дейност. Това е свидетелство за положителната тенденция към повишаване на гражданската активност на младите хора и включването на повече участници (както индивидуални, така и колективни) в процеса на взимане на решения   по важни обществени въпроси или инициативи, отнасящи се пряко до бъдещето на младите хора в общината. Полагат се целенасочени усилия за подобряване на комуникацията между младежките организации и органите на местната власт и оптимизиране на резултатите от младежките дейности на местно равнище. Местните власти оказват подкрепа на младежките инициативи по актуални проблеми и въпроси и подпомагат тяхното реализиране.

Прочетена 1230 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011