3. Подкрепа за насърчаване на туризма

Един от приоритетите на Община Троян е развитието на туристическата инфраструктура и утвърждаването и популяризирането на общината като туристическа дестинация.

През 2016 г. община Троян е посетена от 54 000 туристи, които са реализирали 115 000 нощувки (по данни от подадени месечни декларации от хотелиерите към 30.11.2016 г.). Реализираните нощувки и през тази година бележат ръст от 3% спрямо 2015 г.  След подаване на годишните декларации със срок до 31.01.2017 г., общият брой декларирани нощувки се очаква да достигне 135 000, а броят на туристите – 64 000.

Към 20.12.2016 г. постъпленията от дейности в областта на туризма са както следва: от туристически данък 79 174 лв., от такси за категоризации 17 830 лв.

Един от стратегическите обекти за изпълнение на приоритета е развитието на туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“, част от който е Археологически комплекс „Состра“.

Общината последователно подготвя своето инвестиционно предложение за комбинирано прилагане на финансови инструменти за споделяне на риска и безвъзмездна помощ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОП „Региони в растеж“, за развитие на археологически комплекс „СОСТРА“ – реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска пътна станция – I етап“.

За популяризиране на туристическия потенциал на община Троян, са използвани:

  • участие в национални борси: Международна Туристическа борса - „Ваканция и спа експо 2016 г.” в гр. София; Международно Туристическо изложение „Културен Туризъм - гр. Велико Търново 2016 г.“;
  • домакинство на „Четвъртата работна среща между бизнеса и местната власт“ в партньорство с Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, в която взеха участие 18 общини, 60 туроператори и 50 студенти от СУ „Св. Климент Охридски“;
  • наложилите се във времето събития: „Рок академия и бирен фестивал – 2016“, Фестивала „Здравей здраве Троян 2016 г.", „Празник на билките, планината и туризма“, „Международен фестивал на занаятите и изкуствата – Орешак 2016“;
  • доразвити са миналогодишни инициативи: тиражиране и разпространение на рекламни чаши за вендинг машини; изграждане на втори билборд на Автомагистрала „Тракия“; награди за поредна година „Най-коректния туристически обект“;
  • изцяло иновативни решения: организиране и провеждане на „Джулай морнинг 2016“, стенопис на калкан на жилищен блок в централната градска част и популяризирането му с конкурс „Селфи в Троян през 30-те“.
  • Информационно-културен център (ИКЦ), Троян се оформи като разпознаваемо и търсено място за получаване на информация за туристическия потенциал на Троян от гражданите и гостите на града, както и като място за провеждане на събития. От края на м. Януари до началото на м. Декември 2016 г. в ИКЦ са проведени общо 69 събития, в т.ч. изложби, представяне на популярни български писатели и интелектуалци пред троянска публика, прожекция на филми, обучения, семинари, конференции, сватбени ритуали и др. Издадени са и 11 месечни информационни бюлетини.

Развитието на туризма е пряко свързано с търговската дейност и транспортната инфраструктура, обслужващи общината.

От действащите през 2016 г. общо 117 разрешения за ползване на открити площи за търговска дейност, 110 са издадени през годината. Събраната такса от тази дейност през годината е 35242 лв., което е с 11% повече спрямо същия период през 2015 г. Основно разрешенията се издават за поставяне на маси за консумация и излагане и продажба на хранителни стоки, като за ползване на открити площи за по-малко от един месец не се издава разрешение.

Постъпленията от рекламна дейност през 2016 г. възлизат общо на 5 765 лв. Приходите от рекламни табели са 4 805 лв. Спадът в събраните такси се дължи на събрани стари задължения през предходната година, които не са дължими през настоящата 2016 г. Приходите от рекламни кампании са 920 лв., а от ползване на маси и шатри с рекламна цел – 40 лв. От издаване на разрешения за удължаване на работното време на заведения за хранене и развлечения са постъпили 350 лв.

При издадени 60 бр. разрешителни за таксиметров превоз на пътници за 2015 г. и приходи от 1 200 лв., през настоящата година издадените разрешителни са сведени до 29 бр. и приход от 580 лв., дължащо се на изменения в Закона за автомобилните превози. Поради поредната промяна на същия закон, влязла в сила от 1.08.2016 г., за 2017 г. се очаква възвръщане на нивата на приходите от около 1 000 – 1200 лв. от такси за издадени разрешителни за таксиметров превоз и около 30 000 лв. от дължимия данък върху таксиметров превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението.

През изминалата година са подписани два договора за осъществяване на автобусен транспорт от общинската транспортна схема: Троян - Балабанско и Троян – Чифлик. При проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки кандидатства единствено ЕТ „Цанко Мичев“, с който са сключени договори за срок от една година.        

 Проблеми и посоки за развитие за 2017 г.:

  • продължаване на усилията за получаване на национален статут на курортите „Белкемето“, Шипково и Чифлик;
  • изработване на стратегия за стопанисване и управление на минерална баня и минералния басейн в курорт „Шипковски минерални бани”.
  • засилване на контрола върху хотели и къщи за гости в посока намаляване на сивия сектор в туризма.
  • развитие на туристически маршрут „Виа Траяна Балканика“, включващ римски път „Виа Траяна“, римска крепост „Состра“, раннохристиянска базилика „Св. Георги“ и наблюдателна кула „Шамака“.
Прочетена 746 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011