Кампания "Пътна безопасност"

Сряда, 16 Март 2016 13:22

Кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова и главен инспектор Марин Ичев, началник на РУ „Полиция“ гр. Троян реализират съвместна кампания за отговорно поведение на участниците в движението - „Пътна безопасност“. Крайната цел на институциите е въвеждане на повече ред в общината и опазване здравето и живота на децата и всички граждани.

Инициативата на ръководителите на двете институции е продиктувана от зачестилите случаи на неспазване Закона за движение по пътищата и Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Троян.

Не случайно Полиция и Община обединяват силите си и реализират акция „Пътна безопасност“ сега. В ход е актуализирането на Генералния план за организация на движението (ГПОД). В продължение на три месеца граждани от Троян и общината даваха своите предложения и препоръки, под формата на анкетни карти, към общинската администрация. Основен акцент в обобщените анкети е искането на гражданите за поставяне на светофарна уредба на считаните за най-проблематични кръстовища на улиците: „Христо Ботев“ и „Радецки“; по-добра организация на движението при моста на „Елма“; поставяне на светофар или изграждане на кръстовище за кръгово движение при „Вила Ванна“. Като проблем са посочени и високите скорости, с които преминават автомобилите в жилищни райони, край детски площадки и училища – казуси, които предстои да бъдат разрешени с въвеждането на актуализирания ГПОД.

РУ „Полиция“ гр. Троян и Община Троян активизират работата си по противодействие и превенция по линия пътната безопасност на територията на Общината. Общата цел не е санкционирането на нарушителите, а въвеждане на повече ред и опазване живота и здравето на всички участници в движението. Институциите работят за промяна на наложената практика за паркиране на автомобили на тротоарните платна, което затруднява преминаването на пешеходци и в някои случаи ги поставя в риск.

Кампанията се провежда на три основни етапа – информационен, предупредителен и последен етап, при неспазване на закона и наредбите, наказателен.

Всички участници в движението може да се включат активно в установяването на нарушители, като подават сигнали чрез специално изградените форми на интернет страниците на двете институции (http://troyan.bg/kampaniya-patna-bezopasnost.html и http://www.troyan-police.com/). На посочените места, граждани могат да подават сигнали и да изпращат своите снимки. Важно е да се знае, че анонимни сигнали няма да бъдат разглеждани. Всеки активен гражданин, решил да се включи в акцията, трябва да посочва своите имена и телефон за контакт, както и да има готовността да свидетелства при установяване на административното нарушение.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011