За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Над 40 работодатели присъстваха на бизнес срещата, организирана от Донка Михайлова Избрана

Вторник, 13 Октомври 2015 14:49

12-ти октомври 2015г., Ресторант „Троян Плаза”

Около 40 работодатели от местни фирми и предприятия проведоха открита дискусия с кандидата за кмет Донка Михайлова и част от кандидатите за общински съветници. Темите на разговор бяха разнородни като се коментираха както условията за създаване на по-благоприятна среда за бизнес в Община Троян, така и предизвикателствата, които ги съпътстват. Янаки Стоилов, заместник-председател на Народното събрание също присъства на срещата и участва активно с коментари, мнения и препоръки.

Г-жа Михайлова започна срещата с кратко привествие и презентира трите основни компонента от предизборната си кампания: осигуряване на повече работни места и по-добри доходи; привличане и задържане на младите хора в общината; подобряване на средата и качеството на живот. Тя отчете част от направеното:

 • Възвръщане на митницата на територията на общината, което създава добри условия за работодатели, внасящи и изнасящи стоки и материали;

 • Намаляване на данъци и наемите на общинските имоти, предназначени за ползване от предприемачи;

 • Въвеждане на стриктна система за финансово управление и контрол, гарантираща прозрачност на целия бюджетен процес;

 • Създаване на предпоставки за стимулиране на инвестициите и подкрепа за развитие на малки и средни предприятия с цел поддържане и формиране на работни места.

Донка Михайлова отбеляза и резултатите от съвместните усилия: безработицата в Троян е спаднала от 7,5% на 6,1%. Регистрираните работни места също бележат ръст с 42%. Колкото до младежката безработица, спадът е с цели 6 процентни пункта - от 17% на 11%. При обстойна проверка на отчета от управленски период 2011-2015г. се вижда, че има спад в намаляването на самото население на територията на Общината.

Младите трябва да се връщат в Троян. Точно в тази посока трябва да е и нашата битка. Ако няма хора тук, особено млади, няма да има и процъфтяващ бизнес”, каза Михайлова. Кандидатът за кмет запозна г-н Стоилов и предприемачите с разработените вече идеи за развитие на бизнеса тук:

 • Цялостно подобряване на инфраструктурата, обслужваща бизнеса;

 • Създаване на стимули за инвестиции в сферата на IT технологиите, както и развитие на земеделието и животновъдството като младежки индустрии;

 • Изграждане на обособена бизнес зона „Сврачи-дол” в близост до местност „Ливадето”,;

 • Предоставяне на високоскоростен оптичен Интернет и WiFi зони в ключови райони в общината;

 • Разработване на стратегии за различни бизнес проекти със съдействието на Местната инициативна група;

 • Приемане на Програма за развитие на инвестициите;

 • Изготвяне на електронен портал, чрез който ще се дават референции за идеи, с които да се търсят инвеститори;

 • Изготвяне на електронен портал (crafts.bg), който ще служи за подпомагане дейността и търговията на занаятчии и художници и др.

Заместник-председателя на Народното Събрание Янаки Стоилов се включи в дискусията като отбеляза, че направеното до момента е видимо, но то е само основа за бъдещо развитие. „За да постигне икономическо развитие страната ни, трябва да се започне от отделните общини – както с много работа, така и с помощта на авторитетни външни партньори в ролята на инвеститори”, потвърди Стоилов.

 

 

 

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011