За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

На празничния 14 октомври бе открита нова социална услуга – Център за обществена подкрепа

Неделя, 16 Октомври 2016 09:53

В тържествена обстановка, на връх празника на Троян, бе открита новата социална услуга – Център за обществена подкрепа. Специални гости на събитието бяха г-жа Алексиева, Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, гр. Ловеч; управителите на външния доставчик на новата услуга „Хуманност и Дълголетие“ ООД - г-жа Петя Демирева и г-жа Росица Христова, представители от изпълнителите на проекта - управителят на „Елит-МХ“ЕООД инж. Христофор Христов и техническият ръководител на обекта - Стилиян Василев, ръководството на Община Троян, ръководители на институции и други.От години Община Троян търси възможности за разкриване на социалната услуга в общността - Център за обществена подкрепа. Преди година, Общината предостави помещения на „Хуманност и Дълголетие“ ООД за изграждане на Центъра. След спечеления проект „За децата на Троян“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, строителната фирма „Елит-МХ“ ЕООД, гр. Ловеч извърши ремонт и преустройство на помещенията.

На празника Петковден, г-жа Михайлова, кмет на Община Троян и г-жа Алексиева прерязаха лентата на новото помещение, предлагащо социална услуга и поканиха всички гости да разгледат Центъра. В поздравителен адрес, получен от г-н Цветан Васев, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, се казва: „Благодаря Ви за упорития и всеотдаен труд, за ежедневно полаганите усилия и постигнатите резултати в развитието на социалните услуги на територията на община Троян“.

Очакванията са Центърът за обществена подкрепа, като общностна социална услуга за деца и семейства в риск, да съдейства на Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ Троян и на Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при случаи на деца с девиантно поведение, жертви на насилие или склонни към противообществени прояви, с оглед превенция и навременни корекционни мерки за ресоциализирането им. Чрез специалистите в Центъра, подкрепа ще бъде предоставяна на приемни семейства, осиновители, лица жертва на насилие и други деца и лица, които не могат сами да преодоляват житейските си проблеми.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011