За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

По-бавен темп на намаляване броя на ученици

Понеделник, 29 Август 2016 13:55

Тази есен учебните заведения ще посрещнат 2373 ученици в общински училища - от І до ХІІ клас и около 320 ученици в двете държавни училища; в т.ч. 224 в първи клас; 885 деца в детски градини, в детска ясла и подготвителни групи в училищата. За сравнение, за учебната 2015/2016 година са записани 2379 ученици в общински училища, в т.ч. 232 в първи клас и 959 деца в детски градини, в детска ясла и подготвителни. За учебната 2014/2015 г. записаните ученици от І до ХІІ клас са 2413, в т.ч. 242 деца в първи клас. Данните показват един по-бавен темп на намаляване броя на ученици в сравнение с предходните пет и повече години.

Към настоящия момент приемът в професионални и профилирани паралелки, утвърдени с Държавният план-прием за учебната 2016/2017 година, е: след завършен VІІ клас са реализирани 4 от утвърдените 6 паралелки (не са реализирани 1 професионална в ПГМЕТ-Троян и 1 профилирана в СОУ „Св. Климент Охридски“-Троян); след завършен VІІІ клас са реализирани всичките 6 утвърдени паралелки, в т.ч. 1 „задочно обучение“.

Доставени са учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителни групи и учениците от 1 до 7 клас. Предстои доставка на учебници по история и цивилизации за V клас в училищата, след приключване процедурата по одобряването им от Министерство на образованието и науката.

Подсигурени са горива за отопление за началото на отоплителния сезон. Текат процедури по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за доставка на метан и газьол, предстои сключване на договори. За изнесените групи на детските градини в селата са подсигурени дърва за отопление. Няма проблеми с отоплителните инсталации. Текат процедури по ЗОП за специализиран превоз на учениците по 5 линии – три автобусни по маршрутите Шипково-Троян, Ломец-Добродан-Троян и Калейца-Троян и две таксиметрови линии по маршрутите Дебнево-Врабево-Троян и Белиш-Троян.

През последните месеци бяха извършени текущи ремонти в учебни заведения и детски градини в общината на обща стойност близо 290 хил.лв., от които от общинския бюджет почти 198 хил. лв. В СОУ „Васил Левски“ гр. Троян бе извършен основен ремонт на покрива, подмяна на циглите и капаците. Продължава работата по ремонта на източната ограда на НУ „Св. св. Кирил и Методий“, като е отлята бетонна основа и са монтирани метални пана. Предстои изработка и монтаж на метални врати. Завърши ремонта на санитарния възел, помещаващ се на първия етаж в СОУ „Св. Климент Охридски“, като при него бяха подменени инсталации, настилки и стенни покрития. Подменени бяха вратите, монтирани решетки на два прозореца и извършени бояджийски работи при басейна в СОУ „Св. Климент Охридски“. Продължава работа по подмяна на захранващата тръба и ремонт на соларната инсталация. Ремонтните дейности в училищата ще приключат до началото на учебната година. Извършват се ремонти в училищните сгради в селата Врабево, Ч. Осъм. Извършен беше частичен ремонт на покрива на ЦДГ „Синчец“; подменени са парапетите на терасите в ЦДГ „Здравец“. В началото на месец септември предстои изпълнение на основен ремонт на вход на яслената група в ОДЗ „Буковец“. Основен ремонт на помещения за най-малките беше извършен в Детска ясла.

Учебната година ще започне на 15 септември 2016 г. без проблеми във всички училища и детски градини на община Троян.

Галерия със снимки

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011