Бюджет 2018 г. е по-смел от предходните

Вторник, 30 Януари 2018 11:19

На 25.01.2018 г., кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова направи Годишен отчет за изпълнение на Управленската програма пред Общински съвет-Троян. Ден по-рано, г-жа Михайлова покани общински съветници, граждани, представители на институции на традиционния отчет за изпълнението на бюджета за предходната 2017 г. и обсъждане на проекто-бюджета за 2018 г. Бюджет 2018 г. предстои да бъде разгледан на заседанието на Общински съвет-Троян на 08.02.2018 г.

От направения отчет стана ясно, че Община Троян бележи ръст от 1 334 х.лв. в приходите за 2017 г. спрямо 2016 г. Забелязва се значителен ръст на разходите спрямо 2016 г., с 2,5 млн.лв. – ръст на разходите за инвестиции с 1,100 млн. лв. или 38 %; заплати и осигурителни плащания – 993 хил.лв. /основно в образование с 568 х.лв., чистота – 145 х.лв., социални дейности – 124 х.лв./.

През 2017 г. са събрани данъчни и неданъчни приходи 7 873 х. лева, при 6 952 х. лева през 2016 година. Расте събираемостта на текущия облог.

Звено „Земеделие и гори“ – с разходени 83 х.лв. са реализирани 418 х.лв.

Вложените средства за инвестиции в селата са 3 пъти повече спрямо 2016 г. /2016 г. – 421 х.лв. и 2017 г. – 1 287 х.лв./. Община Троян реализира рекордно висока капиталова програма в населените места от общината.

Община Троян е в добро финансово състояние. Министерство на финансите определя Троян в групата на общините с най-добра финансова устойчивост.

Бюджет 2018 г. е една идея по-смел от предходните. Той предполага добро управление на приходната и разходната част и използва във висока степен резервите.

През 2018 предстои много работа за разрешаване на проблемите с отпадъците. Стартира изпълнението на проекта за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация на стойност 6 млн. 200 х. лв. Община Троян вече информира за подписания договор изработване на идеен проект за археологически комплекс „Состра“. Заложени са  48 х.лв. за проектиране на комплекс „Состра“. С началото на 2018 г. започва работа и по изпълнение на заложените в предходните години приоритетни обекти с финансиране от собствени средства и субсидия за капиталови разходи:

-         Изграждане на съвременен Малък пазар – 408 х.лв.;

-         Реконструкция на кръстовище ул. „Васил Левски” и ул. „М. Радковски” /АИР/ - 700 х.лв.;

-         Изграждане на дига на ДТБО – 392 х. лв.;

Продължават действията на Община Троян за подобряване на инфраструктурата на бизнес зона „Сврачи дол“, като в бюджета са заложени 168 х.лв. През 2018 г. отново е заложено обновяване на техниката на ОП „Комунални услуги“ за сметосъбиране, строителни дейности и снегопочистване – 180 х.лв.

В грижата за младите хора, за инвестиции за подобряване на материалната база в учебни и детски заведения са заложени 189 х.лв., за дейност Образование – 30 х.лв. за дофинансиране и 27 х.лв. за издръжка на плувния басейн;

През годината предстои работа по разширяване на предлаганата услуга детска млечна кухня, а до края на 2018 – обединено хранене в детските градини.

За настоящата календарна година Спортният календар и субсидиите за детско-юношески спорт са завишени с по 5 х. лв.

През 2017 г. в ремонти на улици в града са вложени 209 х.лв., а за 2018 г. Общината планира 510 х.лв., или 301 х.лв. повече. Разчетено е преасфалтиране на ул. „Генерал Карцов“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Стара планина“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Еделвайс“.

Културният календар е завишен с 30 х.лв. или 23% ръст, като през настоящата година всички събития са посветени на 150-годишния юбилей на града.

Предстои една наситена с изпълнение на важни обекти 2018 г. За всеки, който иска да се запознае подробно с бюджета, може да посети страницата на Община Троян, на която за целите на Общественото обсъждане бяха качени проекто-бюджет, предложения за капиталови разходи и предложения за текущ ремонт.

 

Галерия със снимки

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011