Кметът Донка Михайлова и родители на деца с увреждания обсъдиха създаването на Дневен център за деца и младежи с увреждания

Сряда, 25 Януари 2017 13:43

В края на 2016 г., след срещи и преговори, които кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова проведе, стана ясно, че Междуведомствената работна група за управление на процеса по деинституционализация на грижата за деца включи община Троян в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда. Това отваря пътя към изграждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания със средства от ОП „Региони в растеж“ и по-нататъшно държавно финансиране на услугата. Това е едно голямо постижение за Троян, тъй като в картата има включени само още два града, които не са областни.

В началото на 2017 г. г-жа Михайлова покани на среща родители на деца с увреждания от общината, за да представи проекто-идеята, която общинският екип е разработил, както и да обсъдят възможностите, които стоят на дневен ред.

Община Троян ще подаде проекта през месец април. Услугата ще даде възможност за ползване на дневни грижи от деца до 18 години и младежи до 35 години с увреждания. Идеята на Община Троян е услугата да се развива съобразно потребностите. Центърът ще бъде с капацитет 15 места, дневна грижа. Сградата ще бъде изградена върху терен общинска собственост, намираща се в непосредствена близост до ПГМЕТ, гр. Троян; СУ „Васил Левски“, гр. Троян  и ДГ „8-ми март“. На срещата г-жа Михайлова представи вече готовото техническо задание пред родителите на децата, чакали тези стъпки повече от 10 години.

Чрез изграждането и функционирането на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания на територията на община Троян, ще се осигури комплексна подкрепа и социално включване на децата и младежите с увреждания от общността, в една приемаща и стимулираща развитието среда. Сред основните цели на Дневния център е удовлетворяване на здравни, образователни и рехабилитационни потребности, консултиране и организиране на свободното време и лични контакти.

Проектът предвижда Дневният център да разполага със специализирани кабинети за различни видове терапии и занимания: зала за лечебна физкултура/ рехабилитация/ психомоторика; кабинет на логопед/ психолог; зала за индивидуална работа; зала за групова работа/ дневен престой; психосензорна зала; дворно място с подходящи съоръжения за деца с увреждания и други.

Родителите изразиха одобрение и подкрепа за действията, които кметът г-жа Михайлова, ръководният екип и експертите в сферата на социалните дейности полагат за осигуряване на една така важна услуга. Проектът ще бъде гледан от Общински съвет-Троян през месец февруари. Кметът г-жа Михайлова изрази надеждата през 2018 г. да поздрави родителите с новата услуга и Дневен център в града.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011