Кметът г-жа Михайлова подписа два договора за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради и се срещна с живущи в сградите

Сряда, 26 Октомври 2016 14:48

Кметът на Община Троян - г-жа Михайлова подписа с изпълнителите два договора за инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

По инициатива на кмета Михайлова, на 24 и 25 октомври се проведоха срещи между общинското ръководство, експертите - ръководещи проектите по Националната програма за енергийна ефективност, изпълнителите на проектите и собствениците на жилища на първите две сгради, за които бяха подписани договорите – бл. 219 в ж.к. „Лъгът“ и бл. 3 в ж.к. „Младост“. По този начин крайните потребители на проектите, които предстои да бъдат реализирани, се срещнаха с изпълнителите и имаха възможност да присъстват на подписването на договорите и да зададат своите въпроси.

Изпълнител на проекта за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на бл. 219 в ж.к. „Лъгът“ е ДЗЗД „Гарант-Перфект“, гр. Троян – дружество, състоящо се от троянските фирми „АС-Гарант“ ЕООД, гр. Троян; „Перфект строй“ ЕООД, гр. Троян; „Троянарх“ ЕООД, гр. Троян. Стойността на договора с изпълнителя е 671 482,68 лв. – за изготвяне на работен проект, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи (СМР). Дейностите, които ще засегнат общо 60 апартамента включват: конструктивно възстановяване/ усилване/ основен ремонт – предписани в техническото обследване; подмяна на дограмата; топлинно изолиране на външни стени, покриви и еркери; обновяване на общите части и съпътстващи дейности. Строителният надзор се осъществява от „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр. София. Една от основните теми, които вълнуват живущите, освен предвидените дейности, са сроковете за изпълнение на проекта. Срокът за изготвяне на инвестиционен проект е 20 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнение. Срокът за изпълнение на строителството е 120 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

На 25 октомври беше подписан договорът с изпълнителите на проекта за бл. 3, ж.к. „Младост“, който включва дейности за общо 38 апартамента. Стойността на договора е 490 506, 82 лв. и включва изготвяне на работен проект, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР. Изпълнител на проекта е „Димко 6“ ЕООД, гр. Троян, с подизпълнител „Атанасов Архитекти“ ЕООД, гр. Троян, а строителният надзор се осъществява от „Геоексперт България“ ЕООД, гр. София. Сроковете са както следва: 12 календарни дни за изготвяне на инвестиционен проект, считано от датата на сключване на договора за изпълнение и 120 календарни дни за изпълнение на строителството, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Кметът Михайлова пожела на изпълнителите спорна работа, а на собствениците на жилища – скоро да усетят ефекта от проектите, чрез намалените сметки за енергопотребление.

 

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011