Постигнати резултати и цифри

Изготвени проекти, подадени за финансиране през 2016 г.


1. Пред Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ): 13 бр. за 13 765 979,14

 • на етап изпълнение: 7 бр. за 8 174 289,35
 • на етап изпълнение, партньорски: 1 бр. за 25 198,80
 • на етап оценка: 3 бр. за 5 482 561,82
 • изпълнен: 1 бр. за 4 410,00
 • изпълнен, партньорски: 1 бр. за 79 519,17

2. Пред национални фондове: 7 бр. за 127 294,21

 • на етап изпълнение: 3 бр за 23 975,08
 • изпълнени: 2 бр. за 16 581,24
 • нефинансирани: 2 бр. за 86 737,89

Всичко: 20 бр. за 13 893 273,35

 

ВСИЧКО ПРОЕКТИ В РЕАЛИЗАЦИЯ: 19 бр. на стойност 11 892 815.29

 • Проекти в реализация, ЕСИФ: 8 бр. на стойност 8 674 244.35
 • Проекти в реализация, ЕСИФ, партньорски: 2 бр. на стойност 99 698.80
 • Проекти в реализация, неевропейски: 5 бр. на стойност 3 082 992.06
 • Проекти в реализация, неевропейски, партньорски: 4 бр. на стойност 35 880.08


ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ: 5 бр. на стойност 120 796.41

 • Изпълнени проекти, ЕСИФ: 1 бр. за 4 410.00
 • Изпълнени проекти, ЕСИФ, партньорски: 1 бр. за 79 519.17
 • Изпълнени проекти, неевропейски: 3 бр. за 36 867.24


Проекти в оценка, ПРСР 2014-2020 г.: 3 бр. за 5 482 561.82

 • Нефинансирани проекти, подемни съоръжения за хора в неравностойно положение, „Красива България“, 2016 г.: 2 бр. за 86 737.89
Прочетена 756 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011