I. Насърчаване на инвестициите в община Троян

ДЕЙНОСТИ 

1.1. Приемане на Стратегия и Наредба в изпълнение на изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите. (2016)

1.2. Развитие на Бизнес зона „Север“ в обхвата на двете страни на републикански път II-35 (м.„Сврачи дол“ и м.„Троянско поле“), включващо: изграждане на инфраструктурата; активни действия по популяризиране и промотиране на зоната. (2017-2019)

1.3. Привличане на нови инвеститори и изграждане на конкурентна среда на пазара на труда, с цел създаване на предпоставки за нарастване на доходите в частния сектор. (2016-2019)

1.4. Създаване на социално предприятие с цел осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение. (2018)

1.5. Създаване на електронен портал invest.troyan.bg с референции и информация за местния бизнес, които да помагат за позиционирането му на световни пазари и привличане на чуждестранни партньори и инвеститори. (2016)

1.6. Гарантиране на стимулираща за работодателите данъчна среда, чрез облекчение на отделни категории лица в частта на общинските такси; подкрепа за иницииране на законодателни промени в частта на местните данъци. (2016-2019)

1.7. Осъществяване на публично-частни партньорства в имоти – общинска собственост, изискващи значителни инвестиции: (2016-2019)

  • Туризъм: Минерален басейн, минерална баня и курортна поликлиника в Курорт „Шипковски минерални бани“, Комплекс „Состра“;
  • Обслужваща сфера: Малкия пазар;
  • Социални дейности: Диковата къща за изграждане на Занаятчийски център; недовършената сграда на поликлиниката;
  • Спорт: Многофункционална спортна зала, стадион „Чавдар“.

1.8. Обвързване на професионалното образование с потребностите на местната икономика и последваща реализация чрез засилване на връзката „Училище–Бизнес-Община”. (2016-2019)

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

  • Осигуряване на благоприятна бизнес среда и привличане на инвеститори, което да доведе до разкриване на нови работни места.
  • Утвърждаване на общината като занаятчийски център не само с национална, а и с международна значимост.
  • Чрез конкуренция на пазара на труда – осигуряване на по-добри доходи.
  • Намаляване на бюрократичните процедури и времето за обслужване на бизнеса.

 

Прочетена 3757 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011