За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

На 24 август 2018 г. Община Троян подаде проектно предложение за Проект № BG16RFOP001-2.002-0007 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020). На 25 януари тази година, след преминаване през процедура на оценка чрез подбор на проектни предложения, проектът на Община Троян получи одобрение за финансиране.

От получените 51 бр. проектни предложения за кандидатстване по процедурата, одобрение са получили 32 проекта, като проекта на Община Троян е класиран на първо място с 177 т. (от макс. 200 т.) На 27.02.2019 г. кметът Донка Михайлова подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проекта, в размер на 1 199 989,40 лв. Дейностите по проекта включват: провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта; изпълнение на строително-монтажни работи; упражняване на строителен надзор; осъществяване на авторски надзор; осъществяване на мерките за публичност и визуализация на проекта; организация и управление на проекта.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи по подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на РУ „Полиция“, гр. Троян и на две многофамилни жилищни сгради в гр. Троян, намиращи се на ул. „Христо Ботев“ №160 (бл. „Демокрация“) и ул. „Христо Ботев“ № 266-272 (срещу сградата на „ВиК Стенето“).

Административната сграда на РУ на МВР-Троян се състои от три тела - административна част на четири етажа, ниско тяло на един етаж, където е разположена „Паспортна служба“, и пристройка на два етажа - на първия етаж са гаражи, а на втория етаж са разположени кабинети. Въведена е в експлоатация през 1986 г. Цялата сграда е собственост на Областна дирекция на МВР – Ловеч, като за изпълнение на проекта е подписано споразумение за партньорство между Община Троян и Областна дирекция на МВР – Ловеч.

За сградата ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност. За фасадите с каменна облицовка, с оглед запазване на облика им, е предвидено топлоизолиране от вътрешната страна с минерална вата и изграждане на предстенна обшивка от гипсокартон, освежаване на каменната облицовка.

През пролетта на 2018 г. Община Троян проведе информационна кампания, включваща и разяснителна среща, на която бяха представени възможностите за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност на публични и жилищни сгради по ОПРР 2014-2020, като заинтересованите лица имаха възможност да получат и индивидуални консултации от експертите на Общинска администрация – Троян. Въпреки огромния интерес от обществеността в деловодството на Община Троян бяха подадени само 2 бр. Заявления за кандидатстване по програмата от Сдружения на собствениците, придружени от необходимите документи.

Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Христо Ботев“ №160 в гр. Троян, е с един вход и шест надземни етажа (четири жилищни, един партерен - предназначен за гаражи и един използваем подпокривен етаж). Към сградата има подземен етаж за мазета. Разрешението за строеж на сградата е от 1990 г., като е въведена в експлоатация през 1999 г. В сградата са разположени 12 бр. апартаменти със съответните прилежащи части. Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Христо Ботев“ №266-272 в гр. Троян се състои от три секции и пет надземни етажа (един партерен с гаражи и мазета, три жилищни и един подпокривен). Всяка секция разполага с по един главен вход отвън, водещ от съответната кота терен към съответния етаж. Сградата е построена в периода 1975-1977 г. В сградата са обособени 12 бр. обекта с жилищно предназначение (апартаменти). По проекта и за двете жилищни сгради ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност (топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограмата, подмяна на осветителните тела в общите части), както и мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г.

Припомняме, че настоящата процедура се реализира с остатъчен ресурс и като продължение на обявената през 2015 г. процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, в рамките на която Община Троян реализира 6 бр. проекти, включващи 5 бр. административни сгради и 21 бр. жилищни сгради.

На 28 февруари, кметът Михайлова и председателят на синдиката при детските градини и училища, отрасъл „Здравеопазване“, подписаха Колективен трудов договор. Чрез него се договаря увеличение на възнагражденията на медицинските специалисти от 610 лв. на 700 лв. за всички медицински специалисти, независимо от длъжността им, с изключение на медицинските специалисти на длъжност „Фелдшер“ в СУ „Васил Левски“, гр. Троян и СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян, обслужващи най-голям брой ученици, чиито начални основни месечни възнаграждения са 720 лв. и 710 лв. за пътуващите медицински специалисти. Удовлетворено беше очакването на медицинските специалисти „За работещите в системата на училищното здравеопазване 25 май 1 ноември – са неприсъствени дни и се отчитат като платен служебен отпуск“.


Кметът на Община Троян Донка Михайлова и общинското ръководство застават зад протеста на медицинските специалисти и ги подкрепят в очакванията им към държавата.


Едно от посочените в декларацията на медицинските лица искане е „Без търговски дружества в Здравеопазването“. Кметът Михайлова многократно е отстоявала и заявявала публично, че проблемът е в целия сектор общинско здравеопазване, а не в конкретна болница. „Почти всички общински съвети отделят средства за болниците, но стигаме до един парадокс, тъй като общинските болници са търговски дружества, а ние нямаме законово основание да отделяме средства за издръжката им, защото става дума за държавна помощ, а това е забранено от закона. Ангажиментът ни е да поддържаме сградния фонд - нещо, което правим“, коментира неотдавна Донка Михайлова пред БНР.
В исканията се казва още, че медицинските специалисти застават зад искането за „Връщане на медицинските стандарти. Нощен труд /почасово заплащане/, допълнително заплащане за работа в Спешно и ОАИЛ, клас прослужено време 1.2 % на година. Промяна в категорията труд“ и други.


Това са искания за труда на хората, които се грижат за най-ценното – животa и здравето на всеки човек и неговите близки. Хората, на които се разчита в най-трудните моменти. Протестът на медицинските специалисти в Троян ще се проведе на 1 март, от 12 до 13 ч. на пл. „Възраждане“.

В края на миналата и началото на настоящата година бяха въведени в експлоатация и последните две многофамилни жилищни сгради, изпълнявани на територията на община Троян по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това са бл. 15 в ж.к. „Лъгът“ и бл. „Строител 2“. Програмата стартира през 2015 г., като беше насочена към повишаване на енергийната ефективност на старите и големи панелни сгради.


Многофамилна жилищна сграда, намираща се ж.к. „Лъгът“, бл. 15 се състои от четири секции с различна етажност, със самостоятелни входове отвън. Секции „А“ и „Б“, състоящи се съответно от 6 и 7 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, са построени в периода 1975 г. - 1976 г., а „В“ и „Г“, състоящи се съответно от 5 и 6 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, в периода 1986 г. - 1987 г. Разгънатата застроена площ на сградата е 5 743,74 кв.м., като в нея са обособени общо 72 апартамента.


Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Васил Левски" № 336 в гр. Троян (бл. „Строител 2“), се състои от 8 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, с два самостоятелни входа. Конструкцията ѝ е изпълнена по конструктивна система ЕПЖС. Сградата е въведена в експлоатация през 1975 г. Разгънатата ѝ застроена площ е 3 513,68 кв.м., като в нея са обособени 46 обекта с жилищно предназначение.


Съгласно изготвените техническо и енергийно обследване, по Програмата и за двете жилищни сгради са изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност, а именно: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода; подмяна на дограмата; подмяна на осветителните тела в общите части с енергоспестяващи с вграден сензор „движение”. Също така е възстановено бетоновото покритие на армировката по плочите на балконите и са репарирани увредените участъци на елементи от конструкцията. Обновени са и общите части на двете сгради, включващо: подмяна на покривната хидроизолация, включително над входовете и козирките над последните етажи; подменени са ламаринените шапки по бордовете, улуците и водосточните тръби; подменена е мълниезащитната и заземителна инсталация; освежени са стълбищните клетки на всеки вход.


В рамките на сключените договори за целево финансиране по Програмата, дейностите за всяка сграда включваха: изготвяне на техническо обследване, обследване за енергийна ефективност, в т.ч. архитектурно заснемане; изпълнение на инженеринг - изготвяне на инвестиционен проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор; дейности, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи и с въвеждането на обекта в експлоатация. Разходите за обновяване на сградите представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за сдружението на собствениците.


Общата стойност на разходите за всички дейности за бл. 15 в ж.к. „Лъгът“, възлиза на  874 668,87 лв., а за бл. „Строител 2“ е в размер на 487 006,13 лв. Изпълнител на строително-монтажните работи за бл. 15 беше „НСК София“ ЕООД, гр. София, а на бл. „Строител 2“ ДЗЗД „Гарант-Перфект“, гр. Троян. През 2017 г. и 2018 г. по Програмата бяха завършени бл. 219 и бл. 13 в ж.к. „Лъгът“, както и бл.3 в ж.к. „Младост“ на обща стойност 1 687 529,94 лв.
Предстои символичното откриване на двете завършени сгради, при което кметът Донка Михайлова ще връчи официално издадените разрешения за ползване на сградите. Община Троян и ОП „Комунални услуги“ ще реализират и допълнителни дейности за облагородяване на пространството при жилищните сгради.

Снимки на блоковете преди и след санирането:

ДОНКА МИХАЙЛОВА е родена в Троян през 1959 г. Икономист по образование. Народен представител в 41-то НС. Работила е главно в сверата на гражданския сектор. Като кмет на община Троян е носител на приза "Кмет новатор" на Националното сдружение на общините в РБългария (НСОРБ). Носител е и на много други награди за иновативни политики в местното самооправление.Три пъти избирана за "Кмет на годината" в различни категории. Кмет на община Троян втори мандат избрана с листата на БСП.

"Преди да предявим претенции за властта, трябва да подредим къщата си"

 "В Троян безработицата е под санитарния минимум - 4,2%"

- Г-жо Михайлова, неотдавна левите кметове от Националното сдружение на общините в Република България предложихте на ръководството на сдружението да вземе решение за обезщетение на неправилно ощетените от правителство общини. Какъв бе отговорът?
Ръководството на Националното сдружение на общините разгледа темата, която левите кметове поставихме, а именно, че с постановления Министерският съвет раздава финансиране без ясни критерии, без утвърдена процедура. Становището на Управителния съвет беше, че не подкрепя подобна политика. За съжаление, нямаше последващи действия, свързани с нашето искане тези общини да бъдат обезщетени. Ще проследим дали тази политика ще продължи.

- Преди няколко месеца в разговор с Вас за проекта на БСП "Визия за България" споделихте, че като кмет оценявате регионалното развитие като един от най-важните раздели и че за първи път от много време тази тема заема важна част в партиен документ. Казахте още, че ръководствата на общините трябва да имат по-голямо участие в разработката на подобен документ, специално в частта за регионите.
Мисля, че БСП трябва много ясно да дефинира лостовете, чрез които ще търсим по-ефективно регионално развитие. Пред нас стоят въпроси, на които не сме дали категоричен отговор: ще има ли промяна в структурите на регионите в бъдещ период от време; ще има ли второ ниво на местно самоуправление; ще бъде ли въвеждан избор за областните управители или за хората, които управляват регионите. Необходимо е да продължим да работим по темата лостове за целево въздействие върху изоставащите региони. Продължавам да мисля, че целенасочената инвестиционна програма, която беше изработена като виждане по време на кабинета "Орешарски", е много добър лост в това отношение. Тогава се свърши немалко работа. Общините от Северозападна България дадоха предложения, чрез които можеше да бъде ограничен проблемът с безработицата, да бъдат привлечени нови инвестиции. Трябва да се върнем към този подход - да изработим конкретни механизми и да ги анонсираме така, че в подходящ момент те да се превърнат в управленска политика.

- Като кмет какво конкретно ще предложите за община Троян?
Това, в което съм убедена, че трябва да се случи по отношение развитието на общините, е свързано с по-нататъшното задълбочаване на процеса на децентрализация, в това число на финансова децентрализация, което важи и за община Троян. От много отдавна Националното сдружение на общините поставя въпроса за преотстъпване на част от данъците върху доходите на общините. В това има сериозна логика, защото местните власти са тези, които работят за създаването на доходи в съответните общини. Нормално е част от данъка върху тези доходи да влиза в общините.
Мисля, че общините трябва да получат повече свобода да управляват ресурсите, които се намират на тяхна територия, и да получават част от финансовите приходи върху тези ресурси. Бях учудена, когато разбрах, че в нашата побратимена община Елванген в Германия дружеството за електроразпределение е общинско и всъщност всички приходи от доставката на енергия влизат в общините. Срещу това ние имаме централна политика за национализирането на общинските ВиК-дружества, включително и там, където те работят добре.
Трябва да се либерализира подходът за предоставяне за управление от общините на минералните води, на плажовете. Когато общините имат свободата да управляват ресурсите, намиращи се на тяхната територия, това би означавало повече устойчивост, повече стабилност и по-добро развитие на териториите.

- Тече последната година от втория ви мандат като кмет на община Троян. Какво от поетите ангажименти за развитието на общината изпълнихте? Какви трудности срещнахте и с какво най-много се гордеете от свършената работа досега?
В управленската програма си поставихме три очаквания от гражданите и не толкова стандартни за една местна власт цели: осигуряване на повече работни места и по-добри доходи за хората, ограничаване на негативните демографски тенденции, подобряване на жизнената среда и качеството на живот. Мисля, че направихме сериозни стъпки в постигането на тези управленски цели, които са видими от числата. В рамките на управлението на нашия екип безработицата в община Троян спадна от 7,9 на 4,2%. Значително се ограничиха тенденциите за намаляване на населението, като тук все още сме далеч от очакваните цели.

- Говорите за демографските проблеми?
Да, за тях говоря. Горди сме с това, че през последните 5 години раждаемостта в Троян нараства, като в последните 2 години за пръв път от 20 години насам регистрираме над 300 раждания в общината. Видими са и резултатите, свързани с подобряване на жизнената среда.

- През т.г. Троян навърши 150 години. С какво зарадвахте троянци и гостите на града, сред които на празника бяха президентът Румен Радев, патриарх Неофит, отличен със званието "Почетен гражданин", народни представители, кметове, делегация от побратимени градове и др. В поздравлението казахте, че две са основните характеристики за Троян - усещането за общност и предприемачеството. Има ли и други?
Троян е общност, общност на хора, които обичат своя град. В исторически план и до днес тези две характеристики са най-важните за Троян. Както и това, че троянци винаги сме заедно в отстояването на общите цели, независимо от всичко, което ни разделя.

Важна характеристика на троянеца е предприемчивостта. На шега в нашата община се казва "троянец гладен няма" и това е израз на резултатите, които постигаме благодарение на тази предприемчивост. Има и други важни характеристики на местните хора, като любовта към планината, която изгражда характери, формира личности и която троянци ползват като даденост за развитие на туризма. Тук трябва да добавим и уважението към традициите. Сред тях на особена почит са занаятите, които и днес  хранят много троянски семейства.
За посрещането на 150-ата годишнина работихме в няколко основни посоки. През годината посветихме 15 обекта на тази годишнина. Сред тях са дългоочакваният Дневен център за деца с увреждания, Центърът за възрастни хора с деменция, обновяване на всички важни културни институции в града - музея, читалището, картинната галерия. Имаме нов център за услуги на гражданите, нов салон на общината.
Втората посока, в която работихме, беше създаване на предпоставки за познаваемостта на Троян в страната и в чужбина. Проведохме интересна рекламна кампания под мотото "150 години Троян - 150 причини да го посетиш". Сред тези причини имаше интересни и любопитни предложения. Радваме се, че тази рекламна кампания през изминалата година доведе в Троян много гости и нови приятели.
Посветихме на годишнината много културни събития. Чест за нас беше, че българският президент Румен Радев посети Троян за празника и каза думите, които жителите на нашия град ще помнят дълго: "Ако искате да видите най-доброто от България, елате в Троян!" За нас беше чест, че  Троян бе удостоен с почетния знак на Президента за 150-ата годишнина. Помним и думите на българския патриарх, който, когато му връчвахме отличието за почетен гражданин на Троян, каза, че винаги е носил Троян и Троянския манастир дълбоко в сърцето си. Думи, които задължават.

- Председателят на БСП Корнелия Нинова заяви официално, че левицата тръгва на избори без лъжи и фалшиви обещания. Също така отбеляза, че демографията, образованието, здравеопазването, икономиката са четирите основни приоритета за България. Смятате ли, че партията има потенциал и е готова да спечели предсрочни избори?
В настоящия момент БСП носи особена отговорност пред страната. Очевидно е, че в обозримо бъдеще партията ще бъде изправена пред  - предизвикателството на управлението на страната.
БСП има визия за развитие на България и необходимия кадрови капацитет да я реализира. Приемам приоритетите, посочени от председателя на партията, като важни за страната и мисля, че те могат да допринесат за по-високо доверие към нас. Но преди да предявим претенциите си за властта, трябва да подредим къщата си. Няма как да искаме доверието на българските граждани, без да имаме доверие помежду си. Нужно е ръководството да обедини партията, да върне всички, които бяха незаслужено обидени. Разпиляхме капацитет, който ни е нужен. Потребен ни е път към всички почтени към интереса на страната леви структури. Трябва да си дадем отговор на въпроса кои са нашите потенциални партньори във властта.

- През 2019 г. предстоят европейски и местни избори. Какви са вашите очаквания от местния вот?
Местните избори са изключително важни, защото от това на колко места ще имаме кметове, дали ще имаме кметове в областни градове, в колко общински съвети ще доминираме и ще имаме достойно представителство зависи в крайна сметка как партията ще присъства по места. Мисля, че закъсняваме. Като член на Централния предизборен щаб мога да кажа, че на този етап погледът е насочен изцяло към изборите за Европейски парламент.
Трябва да формираме специална политика спрямо областните градове, в които имаме шанс да бъде избран кмет от левицата. Необходимо е да започне незабавно работа за подготовка на структурите по места с една цел победа на изборите. Нямаме право да повторим плахото присъствие в местната власт, което имаме в настоящия мандат.

- А къде е мястото на Донка Михайлова в тези избори? Като кандидат за кмет на община Троян за трети мандат?
Дала съм си срок до пролетта - тогава ще дам отговор на този въпрос. Мисля, че в двата мандата натрупах достатъчно опит и познания за местната власт, но при взимането на подобно решение е необходимо да се отчете и динамиката на обществените процеси. Не съм сред хората, които мислят, че един управленец е добър във всички времена и на всички възможни управленски постове. В развитието на една община в различните времена са необходими различни типажи управленци - управленци, които работят за стабилност, които са визионери или които са склонни да рискуват. Взимайки своето решение, ще се опитам да подложа на сериозен анализ какъв тип управленец ще бъде нужен на Троян в следващите 4 години и дали аз съм точно този тип.

- Вие сте един от най-успешните кметове на левицата. Не само заради това, че свалихте безработицата в общината на 4,2%, с което малко кметове могат да се похвалят и което значи, че в Троян на практика няма безработица. Отличена сте с много награди - както за ниската безработица, така и за финанси, за иновации и др. Три пъти бяхте "Кмет на годината" в различни категории. Каква е рецептата за успешния кмет?
Ако трябва рецептата да включва три съставки, за мен това са почтеност, висока експертиза и умение да бъде воден екип.

 

автор:Петрана Сомлева, в-к "Дума"

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011