За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Кметът Михайлова предлага нова структура на Общинската администрация

Четвъртък, 18 Юни 2020 17:04

На предстоящото заседание на Общински съвет-Троян, кметът Донка Михайлова ще предложи пред общинските съветници нова структура на администрацията. Припомняме, че в предходния управленски мандат структурата не бе променяна.

През 2012 г., в първия управленски мандат, кметът преструктурира администрацията в съответствие с целите, поставени в управленската програма за тогавашния мандат (2011-2015 г.)

Във връзка със специфичните нови задачи, които са приоритетно поставени в Управленската програма за мандат 2019-2023 г., възниква необходимост от съществени промени в структурата.

В последните години се отчита рязко нарастване на работата в общинската администрация. Увеличиха се средствата в бюджета, както и количеството на предлаганите услуги и дейности. Това доведе и до по-високото натоварване на заетите в Общината.

Предложението на Кмета включва трансформиране на дирекция „Планиране и проекти“ в дирекция „Анализи, планиране и проекти“, като се засили аналитичната дейност. Отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ да се трансформира в два отдела: „Образование, култура, спорт и демографска политика“, включващо звено „Демографски и младежки политики“, и отдел – „Социална и здравна политика“. Този нов отдел ще обхване бързо нарастващия брой на социалните дейности и услуги. Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ ще се трансформира в дирекция „Устройство на територията“, като в звеното преминават дейностите, свързани с техническото обслужване на част от работата по управление на общинската собственост и се разширява обхватът на дейностите в сферата на екологията. Отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“ ще стане дирекция „Строителство“, като в дейността му се включва и част от работата по проучване и проектиране на общински обекти и строителството и ремонтите в образованието и културните и социални институции. В дирекция „Общинска собственост и икономика“ се засилва експертността в сферата на икономиката и на туризма.
Няма да бъдат увеличавани бройките в администрацията въпреки многократното увеличение на обема от дейности. Примерно – размерът на бюджета от последното приемане на структура нараства от 19 на 27 млн., социалните услуги от 4 на 9, обемът на европейско финансиране ежегодно допълнително добавя между 20 и 50 млн. лв. Община Троян е общината в Ловешка област, в която на един общински служител се падат най-много жители от общината – 250. Има общини, в които това съотношение е 1/87, 1/98.

Разглеждането на новата структура от общинските съветници предстои на 25 юни.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011