За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Интервю за изданието "Troyan Press" - Донка Михайлова: В готовност сме да съкратим разходи на стойност 500 000 лв.

Събота, 09 Май 2020 16:16

1. В какво финансово състояние е в момента община Троян?
Всички български общини търпят сериозно намаление в постъпленията от местни данъци и такси през последните два месеца, поради въведеното извънредно положение. Спадът на собствените приходи, спрямо темповете от предходни години, е значителен. В големите общини той е с над 75%, в областни центрове – с 40 – 65% , а за средните и малките общини – той е между 20 и 45%. В Троянска община спадът е сред най-малките – 23% или 763 хил. лв. Най-сериозен спад от тази сума се дължи на данъчните приходи – 762 хил. лв.  Чувствително е намалението при патентния данък, след това при данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. В рамките на деветте години, в които съм кмет, това е най-трудната ситуация за бюджета. И въпреки това за най-тежкия месец от кризата до сега – април, в резултат на рязко снижаване на разходите, разликата между местни приходи и разходи с местен характер е положителна като салдото е над 300 хил. лв. Това не ни успокоява. Решаваме уравнение с много неизвестни – не знаем нито колко ще продължи кризата, нито колко ще обеднеят хората. Във вторник (04.05.) тримата заместник-председатели на УС на НСОРБ проведохме четиричасова среща с парламентарните групи на ГЕРБ, БСП, ДПС и Обединените патриоти в търсене на решение. Депутатите усетиха тревогата ни за финансиране на комуналните дейности, за запазване на доплащанията, които правим в детски градини и ясли, в домашен социален патронаж, в училища и социални услуги и се обединихме около общо разбиране за нужните мерки. Очакваме това разбиране да бъде отразено в законодателните текстове.


2. Ще се стигне ли до съкращения в администрацията на Община Троян?
Да. Вече предприехме действия в тази посока. В процедура на съкращаване са хора от администрацията, придобили право на пенсиониране, макар и ненавършили възраст. Съкратени са и три медицински специалисти в училища, на които осигурихме работа в проекти. Девет завеждащи пенсионерски клубове в селата са с преустановени договори, като имаме намерение да възстановим дейността на клубовете при нормализиране на ситуацията. Предстои приемане на нова структура, в която ще прецизираме звената в администрацията в съответствие с управленската програма. Ръководство на Общината доброволно се отказа от предвиденото с държавния бюджет увеличение на възнагражденията.


3. Ще бъде ли преразгледан бюджета на община Троян? Ще има ли инфраструктурни проекти, които поради икономическата криза от COVID-19 няма да бъдат осъществени през тази година?
На експертно ниво направихме задълбочен анализ и прецизирахме разходната част на бюджета. В готовност сме да съкратим разходи на стойност 500000 лв., от тях 255000 лв. – инвестиционни разходи. Ако подобрим събираемостта на приходите, част от тези планирани разходи ще бъдат направени. Ще внеса актуализация на бюджета през месец юли. Надявам се до тогава да постигнем известно подобряване на приходите, за да не съкращаваме важни пера в бюджета.
Правим всичко възможно да компенсираме недостига на собствени средства с външно финансиране. На 8.04. дадохме строителна линия на проекта за създаване на сепарираща и компостираща инсталация. Това е най-големият проект за годината на обща стойност 6, 200 млн. лв. Започваме ремонт на ул. „Стефан Караджа“. Очакваме да подпишем договори за изграждане на парк в „Лъгът“, за ремонт на градинката при киното и читалището в Орешак.
Използвахме времето на извънредното положение, за да подготвим и подадем 8 проекта за 7 млн. лв., които ще бъдат инвестирани в Общината. Кандидатстваме за саниране на 10 блока с 400 жилища. Имам уверение, че през май ще започне работа по реконструкцията на южния вход на града и моста при „Лукойл“, където АПИ е основен възложител, а Община Троян – съвъзложител.


4. Какво е състоянието на безработицата в Троян?
Бавно расте. Бюрото по труда все още няма данните за април. През месец март безработицата в общината достигна ниво от 5,9 % или промяната спрямо месец февруари тази година е с 0.4 %. Това е с 0,8% по-малко от средното за страната. Общият брой на регистрираните безработни лица за месец март е 855 или с 56 лица повече от месец февруари 2020 г. В същото време на територията на Общината продължават да се търсят работници за 111 работни места.


5. Имате ли информация колко троянски фирми са се възползвали от мярката 60/40?
Малко са. Имам обаче пълна яснота за инвестиционните намерения на троянския бизнес. Знам, че някои ще приемат това с усмивка, за това ще си послужа с числа. Към 30 април се наваксва изоставането при допускане и одобряване на устройствени проекти, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж спрямо 2019 г.
За периода 1 януари – 30 април 2020 г. са издадени 46 бр. разрешения за строеж, като за същия период на 2019 г. са издадени 49 бр.
За разглеждане от Общинския експертен съвет по устройство на територията през април са внесени 31 бр. нови преписки при 41 за 2019 г. С решение на ОЕСУТ са издадени 8 строителни разрешения.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011