За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Приключи строежът на проект „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян”

Неделя, 23 Юни 2019 07:00

Година след полагането на първа копка на един от най-дългоочакваните обекти, приключи строежът по проект „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян”, като през месец май беше доставено обзавеждането и компютърната и офис техника. Предстои доставката и на кухненското оборудване (към края на месеца) и специализираното оборудване (около средата на месец юли).
Припомняме, че фирма „Микра-КМ“ ЕООД, гр. Ботевград, изпълни строителството. Центърът е разположен на площ от 384 кв. м., до ДГ „8-ми март“. Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставянето на услуга в общността за деца с увреждания и техните семейства. Чрез реализацията му ще се гарантира достъпът и правото на всяко дете да получи качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности.


Изпълнението на настоящото проектно предложение цели осигуряване на условия за предоставяне на дневна и консултативна грижа, включваща социална и медицинска рехабилитация, обучение и умения за самостоятелно справяне на децата с увреждания, както и подпомагане техните семейства в грижата за тях. Капацитетът, който Центърът може да поеме, е до 30 деца дневна грижа и 60 консултативна. Пред Центъра е изграден паркинг за около 10 автомобила.


Дневният център вече разполага с всички необходими помещения - психосензорна зала, зали за лечебна физкултура, зали за дневен престой и групова работа – за деца и друга за младежи, за индивидуална работа, кабинет логопед и психолог. Отоплението е осигурено с отделно котелно, има двор с алейна мрежа и сензорна градина, озеленяване, места за отдих и в същото време да бъде безопасно място за троянските деца и младежи с увреждания. Появиха се и първите дарители на новата услуга – младото семейство Милена Троанска и Тихомир Атанасов, които дариха 1500 лв., подарени на сватбата им. Очаква се в началото на есента да се проведе заключителна пресконференция за проекта.


През месец май Община Троян подаде проектно предложение към Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за финансиране предоставянето на социалната услуга. Тече тримесечният срок за оценка на проектното предложение, след което ще се пристъпи към изпълнение на заложените дейности, включващи подбор и наемане на персонал за предоставяне на социалната услуга, дооборудване и дообзавеждане на помещения в услугата,  закупуване на специализирано транспортно средство и предоставяне на социалната услуга.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011