За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Община Троян реализира всички дейности по повишаване на енергийната ефективност на блоковете „Строител“ и 15 в ж.к. Лъгът. Предстои символично откриване

Сряда, 27 Февруари 2019 14:00

В края на миналата и началото на настоящата година бяха въведени в експлоатация и последните две многофамилни жилищни сгради, изпълнявани на територията на община Троян по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това са бл. 15 в ж.к. „Лъгът“ и бл. „Строител 2“. Програмата стартира през 2015 г., като беше насочена към повишаване на енергийната ефективност на старите и големи панелни сгради.


Многофамилна жилищна сграда, намираща се ж.к. „Лъгът“, бл. 15 се състои от четири секции с различна етажност, със самостоятелни входове отвън. Секции „А“ и „Б“, състоящи се съответно от 6 и 7 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, са построени в периода 1975 г. - 1976 г., а „В“ и „Г“, състоящи се съответно от 5 и 6 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, в периода 1986 г. - 1987 г. Разгънатата застроена площ на сградата е 5 743,74 кв.м., като в нея са обособени общо 72 апартамента.


Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Васил Левски" № 336 в гр. Троян (бл. „Строител 2“), се състои от 8 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, с два самостоятелни входа. Конструкцията ѝ е изпълнена по конструктивна система ЕПЖС. Сградата е въведена в експлоатация през 1975 г. Разгънатата ѝ застроена площ е 3 513,68 кв.м., като в нея са обособени 46 обекта с жилищно предназначение.


Съгласно изготвените техническо и енергийно обследване, по Програмата и за двете жилищни сгради са изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност, а именно: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода; подмяна на дограмата; подмяна на осветителните тела в общите части с енергоспестяващи с вграден сензор „движение”. Също така е възстановено бетоновото покритие на армировката по плочите на балконите и са репарирани увредените участъци на елементи от конструкцията. Обновени са и общите части на двете сгради, включващо: подмяна на покривната хидроизолация, включително над входовете и козирките над последните етажи; подменени са ламаринените шапки по бордовете, улуците и водосточните тръби; подменена е мълниезащитната и заземителна инсталация; освежени са стълбищните клетки на всеки вход.


В рамките на сключените договори за целево финансиране по Програмата, дейностите за всяка сграда включваха: изготвяне на техническо обследване, обследване за енергийна ефективност, в т.ч. архитектурно заснемане; изпълнение на инженеринг - изготвяне на инвестиционен проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор; дейности, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи и с въвеждането на обекта в експлоатация. Разходите за обновяване на сградите представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за сдружението на собствениците.


Общата стойност на разходите за всички дейности за бл. 15 в ж.к. „Лъгът“, възлиза на  874 668,87 лв., а за бл. „Строител 2“ е в размер на 487 006,13 лв. Изпълнител на строително-монтажните работи за бл. 15 беше „НСК София“ ЕООД, гр. София, а на бл. „Строител 2“ ДЗЗД „Гарант-Перфект“, гр. Троян. През 2017 г. и 2018 г. по Програмата бяха завършени бл. 219 и бл. 13 в ж.к. „Лъгът“, както и бл.3 в ж.к. „Младост“ на обща стойност 1 687 529,94 лв.
Предстои символичното откриване на двете завършени сгради, при което кметът Донка Михайлова ще връчи официално издадените разрешения за ползване на сградите. Община Троян и ОП „Комунални услуги“ ще реализират и допълнителни дейности за облагородяване на пространството при жилищните сгради.

Снимки на блоковете преди и след санирането:

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011