За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Надеждите на родители на деца с увреждания, увенчани с първа копка за Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в гр. Троян

Петък, 01 Юни 2018 09:39

Символично, на 1 юни, в Деня на детето, беше дадено начало на изпълнението на проект № BG16RFOP001-5.001-0013  „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, финансиран по Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ г., с пресконференция и „първа копка“.

Събитието се състоя на мястото на обекта – ул. „34-ти Троянски полк“ № 42, непосредствено до ДГ „Осми март“, а официални лица, освен домакина Донка Михайлова бяха още: заместник-областният управител Бойко Пъдарски, председателят на Общински съвет Троян инж. Петко Пенков; Снежанка Алексиева, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, гр. Ловеч; представители от постоянната Комисия по Здравеопазване към ОбС-Троян и общински съветници; ръководство на Община Троян и екипа за изпълнение на проекта с ръководител инж. Мария Василева; ръководители на институции. Разбира се, част от събитието беше и инж. Красимир Христов, от фирма „МИКРА КМ“ ЕООД, гр. Ботевград, който ще реализира строителните дейности. Сред гостите бяха още - представители на делегация от партньорския на Община Троян град Хамм от Германия, водени от председателя на Комисията по социални въпроси, здравеопазване и интеграция г-н Ленц; представител на Областен информационен център, гр. Ловеч; родители и деца, които са бъдещи потребители на социалната услуга; хора, живущи в квартала. Сред гостите бяха „съседите“ на сградата, която предстои да бъде построена, деца от ДГ „Осми март“.

За добър старт на проекта и успешна реализация на дейностите, както и за здраве на присъстващите – водосвет отслужи ставрофорен свещеноиконом Марин Божков, архиерейски наместник на Троянската духовна околия. Кметът Донка Михайлова поздрави всички деца с най-усмихнатия и цветен празник – Деня на детето. Тя благодари на заместник-министрите Деница Николова (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и Деница Сачева (Министерство на образованието и науката), за особения принос, благодарение на който проектът на Община Троян беше одобрен за финансиране. Кметът отличи инициативността и на Кремена Добрева и общинския съветник Николай Тодоров. Тя пожела на всички бърза и качествена работа, а през идната година всички отново заедно да открият новия обект. Пожела успех на строителя – г-н Христов, като напомни, че обектът ще бъде наблюдаван не само от Общината, но и от гражданите, които го очакват. Заместник-областният управител Бойко Пъдарски също пожела успешно реализиране на строителните дейности и честити празника на децата. Г-н Пъдарски за пореден път похвали Община Троян за инициативността ѝ.

Г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика не успя да присъства на събитието, но изпрати своите поздравления. В писмо изпратено от него се казва: „С този акт Вие още веднъж потвърждавате заслуженото място на Община Троян на картата на България, като социално отговорна община. Процесът не е лесен, той изисква промяна в обществените нагласи, подходи на институциите, но и приемане на промяната, свидетелства за което можем да открием във Вашето отношение към социално значими каузи през Вашите мандати. За мен е удоволствие, но и предизвикателство да работим заедно в името на едно ефективно и успешно сътрудничество, сътрудничество от което интерес имат всички страни.“

Инж. Мария Василева припомни дейностите, които включва проектът, сроковете за изпълнение и фирмите изпълнители.

Кметът Михайлова и изпълнителят Красимир Христов заедно дадоха символичен старт на проекта, като разбиха бутилка шампанско и дадоха начало на дейностите с първа копка.

За финал, децата от ДГ „Осми март“ поздравиха всички присъстващи, своите връстници и децата на Троян с няколко песнички и стихчета, а в края на своите изпълнения – изпъстриха небето с цветни балони.

Община Троян благодари на „Хлебопроизводство и сладкарство“ ЕООД гр. Троян, които подсигуриха пита и солени почерпки за децата.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011