За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Донка Михайлова пред изданието ДивДивенСеверозапад

Понеделник, 28 Ноември 2016 14:49

Г-жо Михайлова, скоро се навършва 1 година от началото на втория ви мандат като кмет на Община Троян. Каква е равносметката, която може да направите за този период?

Най-важен и във втория управленски мандат остава гласът на гражданите. С екипа ми продължаваме да се допитваме за тяхното мнение по важните за развитието на общината въпроси и държим на предложенията им. Първата година от втория мандат извървяваме с по-уверени крачки, но тази година е и по-отговорна.

През 2016 г. изпълняваме капиталова програма на стойност приблизително 2 840 000 лв. Имаме 85% изпълнение на приходите към 21.09.2016 г.  През последната година Община Троян беше класирана на първо място в годишния конкурс на „Фондация за прозрачни регламенти“ за прозрачност и партньорство в дейността на областните и общинските администрации за 2015 г. в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” – с практиката „Комплексно административно обслужване в община Троян и изграждане на VPN връзка“ и на трето място в категория „Най-прозрачна общинска администрация“. Общината заслужи 11-та позиция в Рейтинга на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ). Нивата на безработица достигнаха най-ниските в цялата област нива – от 5,8 %. Получихме финансиране за подобряване на енергийната ефективност на важни обществени и на множество частни сгради.                                                                                                  

Кои са най-големите проблеми в Община Троян и какви са вариантите за разрешаването им?

Един от сериозните проблеми, които са на дневен ред при нас, е проблемът с отпадъците. Предстои обявяване процедура за подбор на изпълнители за проектиране на сепарираща и компостираща инсталация. Предстои да изградим трета клетка на Депото и така да съумеем да решим още един от по-сериозните проблеми на общината, които остават не толкова видими за гражданите. Предизвикателство както за Общината, така и за учебните заведения през учебната 2016/2017 г. ще бъдат новостите, произтичащи от Закона за предучилищно и училищно образование.

Какви проекти реализира общинската администрация към момента и какви са бъдещите, които предстои да бъдат внесени за одобрение?

Към момента Община Троян е на вълната на Енергийната ефективност и вече имаме подписани договори за реализиране на проекти за енергийна ефективност за няколко знакови сгради от общината – тази на общинската администрация, НЧ „Наука-1870 г.“, сградата на пожарната и още две административни сгради, на обща стойност приблизително 3,4 млн. Предстои подписването на проекти, свързани с енергийна ефективност на частни сгради, финансирани от ОП „Региони в растеж“. Работим и по проекти за енергийна ефективност, финансирани от държавния бюджет. В момента, с експертния състав на Администрация насочваме усилията си по подготовка на проекти, за които ще търсим финансиране. Някои от тях са за важни за града обекти като сградата на Музея, художествената галерия. Приключваме с проектирането на ключови улици и пътища, като пътя, който свързва село Орешак и Троянския манастир, някои троянски улици и други.

Кои според Вас са ключовите приоритети за развитието на Община Троян?

През мандат 2015-2019 г. с ръководния и експертен екип на Община Троян ще работим по няколко основни приоритета. Продължаваме работата от предходния управленски мандат за насърчаване инвестициите в община Троян. Вече е приета Стратегия и Наредба в изпълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Започнахме първите стъпки по изграждане на електронен портал invest.troyan.bg с референции и информация за местния бизнес, които да помагат за позиционирането му на световни пазари и привличане на чуждестранни партньори и инвеститори. Сериозни усилия полагаме за обвързване на професионалното образование с потребностите на местната икономика и последваща реализация, чрез засилване на връзката „Училище–Бизнес-Община“. Брандът и слоганът на Троян гласят „Троян – сърцето на Балкана“, като такова ние работим за подкрепа и насърчаване развитието на туризма. Приоритетно работим за превръщане на общината в реален икономически субект. Община Троян е една от привилегированите по отношение нивата на безработица – на практика в Троян няма безработица, нивото на безработица е едва 5,8 %, процент по-нисък от средните нива на безработица както за областта, така и за страната.

Срещате ли разбиране и съдействие от страна на народните представители от Вашия многомандатен избирателен район?

Търсим подкрепата на народните представители за решаването на някои особено остри проблеми на общината. Получихме подкрепа от заместник-председателя на Народното събрание г-н Кирил Цочев за реконструкция на тежък участък от републиканската пътна мрежа. Като бивш народен представител обаче считам, че връзкaтa между местната власт и депутатите става все по-епизодична и неефективна, а това не е добре за страната.

 

Интервю на: www.divdivenseverozapad.com 

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011