За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ДОПУСКАНЕ ДО ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ Избрана

Петък, 30 Октомври 2015 21:55

За Ваше улеснение при гласуването в неделя Ви представяме правилата за гласуване:

1. Избирателят се легитимира с лична карта или зелен паспорт. 

2. Член на СИК откъсва внимателно само една бюлетина от кочана пред избирателя. Ако бюлетината има механични разкъсвания, тя се унищожава и на избирателя се откъсва нова.

*Забранено е да се откъсват бюлетини от кочана предварително. 

**Уверете се, че бюлетината е по образец и върху нея няма никакви отбелязвания и механични увреждания.

3. Член на СИК полага един печат на гърба на бюлетината – на указаното място.

4. Членът на СИК сгъва бюлетината пред избирателя като номерът на бюлетината в долния десен ъгъл остане видим, а положеният печат остава от външната страна на бюлетината, и я подава на избирателя. 

5. Избирателят гласува в кабината за гласуване. Сгъва бюлетината, така че да се вижда номерът й. 

6. Подава я на член на СИК, който проверява дали номерът на бюлетината съответства на номера от кочана. Откъсва полето с номера на бюлетината и го пуска в непрозрачната кутия за отрязъците от бюлетините.

7. Полага се втори печат на гърба на бюлетината – на указаното място. Бюлетината не бива да се разгъва и се подава на избирателя.

8. Избирателят пуска бюлетината в урната за гласуване.

9. Избирателят се подписва в избирателния списък. Взима си документа за самоличност само след като се е подписал в избирателния списък.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011