За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!

Старо село и Голяма Желязна: „Донка Михайлова е кмет от ново поколение!”

Четвъртък, 22 Октомври 2015 16:32

На 20-ти октомври Донка Михайлова и кандидати за общински съветници се срещнаха с хората от селата Старо село и Голяма Желязна. В откровена дискусия те обсъдиха как Програмата за развитие на селските райони би спомогнала за решение на конкретни проблеми на двете села и привеждането им в един по-привлекателен и европейски вид.

Местните хора силно се интересуваха от състоянието на пътя по линия Добродан - Лесидрен и попитаха какъв е начинът за реконструирането му. Михайлова обясни, че пътят е държавен и отговорността за поддръжката му е на Агенция „Пътна инфраструктура”. Тя сподели за всички усилия, които Общината е проявила в това отношение, за това, че се е стигнало до конкурс за избор на изпълнител, след което Председателят на АПИ е прекратил този процес. Поети бяха ангажименти за по-нататъшни усилия да бъде накарана държавата да изпълни задължението си.

В Голяма Желязна се внесе интересно предложение - някои от бъдещите заседания на Общински съвет да бъдат проведени в големите села на територията на общината. Михайлова се съгласи, че това е един интелигентен начин за поддържане прозрачността на управление и добрата осведоменост на жителите.

Кандидатите за кметове на двете села – Красимира Радкова за Старо село и Иван Христов за Голяма Желязна бяха на едно мнение, че Донка Михайлова е „кмет от ново поколение” – с иновативни идеи, насочени към развитието на селищата в Троянска община по европейски образец. Те са готови да работят активно заедно с Михайлова по проектите с европейско финансиране. 

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011