Актуално

На 1.06. бе дадено начало на дейностите по цялостната реконструкция на ул. „Стефан Караджа“. Припомняме, че между Община Троян и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан Договор от 13.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ за изпълнение на проект „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“.Кметът Донка Михайлова, ръководители на звена от администрацията, ръководството на Общината, Бончо Бонев – представител на фирмата изпълнител „Парсек Груп“ ЕООД гр. София, техническият ръководител на обекта инж. Петър Петров и инж. Кънчо Паскалев – представител на строителния надзор ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи“ гр. София бяха част от първата копка на обекта, която даде начало на изпълнението на проекта. По-рано същия ден бе подписан и Акт 2…
На 01.06.2020 г. троянските спортисти Владимир Илиев и Милена Тодорова и треньорът Цветан Цочев бяха на среща с Донка Михайлова, кмет на община Троян. Спортист номер едно на България подари подписана от него фланелка, от участието си в зимните олимпийски игри в Пьонгчанг през 2018 г. От своя страна, кметът подари на Владимир Илиев икона на Св. Петка, покровителка на град Троян, а на Милена Тодорова връчи благодарствена грамота за постиженията ѝ от изминалия състезателен сезон. Заедно с треньора по биатлон Цветан Цочев обсъдиха какво предстои от тук нататък. През настоящия месец кметът Донка Михайлова ще внесе предложение за награждаване на двамата спортисти и треньора Цочев, съгласно Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от община Троян, на следващото заседание на Общински съвет-Троян, което ще се проведе на 25.06.
1. В какво финансово състояние е в момента община Троян?Всички български общини търпят сериозно намаление в постъпленията от местни данъци и такси през последните два месеца, поради въведеното извънредно положение. Спадът на собствените приходи, спрямо темповете от предходни години, е значителен. В големите общини той е с над 75%, в областни центрове – с 40 – 65% , а за средните и малките общини – той е между 20 и 45%. В Троянска община спадът е сред най-малките – 23% или 763 хил. лв. Най-сериозен спад от тази сума се дължи на данъчните приходи – 762 хил. лв. Чувствително е намалението при патентния данък, след това при данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. В рамките на деветте години, в които съм кмет, това е най-трудната ситуация за бюджета. И въпреки това за най-тежкия месец от кризата до сега – април, в резултат на рязко снижаване на разходите, разликата между местни приходи и разходи с местен характер е положителна като салдото е над 300 хил. лв. Това не ни успокоява. Решаваме уравнение с много неизвестни – не знаем нито колко ще продължи кризата, нито колко ще обеднеят хората. Във вторник (04.05.) тримата заместник-председатели на УС на НСОРБ проведохме четиричасова…

Едно интервю за в. "Учителско дело"

Понеделник, 30 Март 2020 16:05
ДОНКА МИХАЙЛОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ТРОЯН:Община Троян подкрепя политиката за задължителен обхват на 4-годишните деца Продължаваме да подкрепяме училищата и детските градини в малките населени места и се ангажираме с превенцията на отпадането от училище и реинтеграция на отпадналите ученици - Г-жо Михайлова, жителите на община Троян със сигурност оценяват високо Вашата работа, за да Ви се доверят за трети път. Освен успешен кмет, сте и специалист в областта на социалната политика и бивш председател на Сдружение „Знание” – Ловеч. Какво още трябва да направи Община Троян в секторите социална политика и образование занапред?- Доверието, което троянци ми гласуваха за предстоящите четири години е чест и голяма отговорност. Още в деня след встъпването ми в длъжност започнахме да работим по управленската програма, основавайки се на три основни цели - Среда за поддържане на висока заетост и изпреварващо повишаване на доходите за хората от общината; По-добро качество на живот в по-добра жизнена среда; По-нататъшно ограничаване на темповете на демографската криза. Продължава работата ни по разширяване на социалните услуги в общината, като към настоящия момент приключихме подготовката на проект, по който работихме с особено внимание – „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“. Така ще оформим идеята…
Троян отново има повод за радост, свързан с високи спортни постижения и отлично представяне на няколко троянски състезатели по биатлон. На 4 февруари кметът Михайлова се срещна със завърналите се от Световното първенство за юноши и младежи в Швейцария - Лора Радковска, Лора Христова, Николай Тодоров и Стефани Йолова. Те, заедно с отлично представилата се Милена Тодорова, отново дадоха повод името на Троян да се споменава. Състезателите споделиха впечатленията си от състезанието, придобития опит и създадените нови приятелства.Милена Тодорова, която завоюва сребро на 12,5 км индивидуално (27 януари), бронзово отличие в спринта на 7,5 км (1 февруари) и бронз в преследването на 10 км (2 февруари), в момента е в Австрия и след завръщането си в Троян ще бъде поздравена. Спортистите получиха специални благодарствени грамоти от кмета, с пожелания за още успехи и уверението, че Община Троян ще продължи да ги подкрепя и да работи за подобряване условията за спорт.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011