2016 г. – под знака на проектите за повишаване на енергийната ефективност

Сряда, 21 Декември 2016 08:34

Основна задача, която стои пред Община Троян в последните няколко месеца е повишаване на енергийната ефективност на публични и частни сгради. Кметът Михайлова подписа 11 договора на стойност над 11,5 млн. по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и Оперативна програма „Региони в растеж“. Ще бъде даден нов живот на ключови обществени сгради – читалището, общината, пожарната и други.Настояването пред Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за реконструкция на входа и изхода на града продължава, като през годината бяха проведени още няколко срещи. През 2016 г. Троян домакинства и съорганизира дискусия, на която бяха поканени представители от различни институции, сред които и инж. Георги Златев - директор дирекция „Поддръжка на пътната инфраструктура“ в Агенция „Пътна инфраструктура“. Пред него отново бе повдигнат въпроса за търсене на решения за поддържане проходимостта на Троянския проход през зимните месеци. Настояването пред АПИ за ремонт на пътя през „Ливадето” даде резултат и Агенцията реализира ремонтни дейности от км 1+900 до км 5+967. Продължава търсенето на съдействие за пътя от разклона за Добродан до Лесидрен.

Към 30 ноември 2016 г. Община Троян има изпълнени и разплатени обекти от  капиталовата програма на обща стойност: 1 655 630 лв.  Общината реализира всички новости, планирани за 2016 г., във връзка с актуализирания Генерален план за организация на движението. Изградена бе подходяща инфраструктура, допринасяща за по-голяма безопасност на движението на кръстовищата „Вила Ванна” (кръгово кръстовище), улиците „Радецки” и „Христо Ботев” (светофарна уредба) и ограничаване на движението с изкуствени неравности и повдигнати пешеходни пътеки. Решена е една от проблемните точки в града – ул. „Стара планина“ в района на „Малкия пазар“. Подменено бе голяма част от знаковото стопанство в общината.

В края на 2016 г. е факт охранителното видеонаблюдение на централна градска част и прилежащите й територии, с цел осигуряване на гражданите по-голяма сигурност и спокойствие, а на отговорните за спазване на реда институции – възможност за превенция и контрол.

Продължават усилията за ефективна социална ангажираност на общината: борба с бедността, с проблемите на обезсърчените, трайно безработните, хората без жилища, чрез създаване на общинска програма за борба с бедността и социалните неравенства, която е планирана за предстоящата календарна година. Стремежът е към разширяване на мрежата от услуги и осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора и подкрепящи услуги за деца и семейства, чрез разкриване на нови социални услуги като „Център за деца/лица с увреждания“ в гр. Троян. На празника на гр. Троян – Петковден, тържествено бе открита новата услуга - Център за обществена подкрепа в гр. Троян. През месец декември, кметът Донка Михайлова с удовлетворение сподели, че „След много усилия Междуведомствената комисия включи в Картата на социалните услуги в България услугата Дневен център за деца и възрастни с увреждания в Троян.“ Усилията на ръководството и експертите от Общината не останаха напразни. „Това ни отваря пътя към изграждане на Центъра със средства от ОП „Региони в растеж“ и по-нататъшно държавно финансиране на услугата. Много се радвам! Знам какво означава това за няколко троянски семейства.“ – сподели още тя.

През годината, Общинското ръководство съумя да разпространи по-широко идеите и каузата на Общинския солидарен фонд за лечение на жители на община Троян, който се утвърди и през 2016 г. спомогна за лечението на още 18 троянци. В сферата на услугите, троянци вече имат възможността да се ползват от Комплексното административно обслужване, както и от голям брой електронните услуги.

Информационно-културният център, който през 2016 г. навърши една година, вече е утвърдено място за провеждане на изложби, събития, дискусии, конкурси, както и – сватбени ритуали. Все повече партньори на Общината се доверяват на домакинството на Информационно-културен център за провеждане на своите събития. Троян домакинства провеждането на Четвърта работна среща между бизнеса и местната власт, като представи пред туроператори и туристически агенти потенциала, с който общината разполага и пакети за почивки. В ход на разработване е нов портал за бизнеса, който да привлича инвеститори и да дава широка информация за ресурсите на общината и икономическото състояние.

Община Троян бе класирана на 11 позиция в Рейтинга на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ), след като през 2015 г. заемаше 39-тото. 2016 г. бе добра и по отношение нивата на безработица, които паднаха до едва 5,6 % в общината.

Равносметката за отминаващата 2016 г. показва изпълнени ангажименти и дейности в различни сектори, касаещи живота и обслужването на троянци. За 2017 г. предстои реализирането на още проекти и идеи, които да подобрят ежедневието на живущите в общината.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011