„Отстояваме интересите на жителите на община Троян, но сме готови да влезем в диалог със съседните на Троян общини“, сподели кметът г-жа Михайлова по темата за окрупняване на ВиК дружествата

Сряда, 16 Март 2016 13:57

Кметът на Община Троян г-жа Донка Михайлова изрази становището на ръководството на Общината по темата за окрупняване на ВиК дружествата в рамките на един консолидиран ВиК оператор за всяка една област. Областите, в които има повече от един ВиК оператори са лишени от възможността да получат средства по ОП „Околна среда“, както и по програмата за развитие на селските райони. В част от общините това създава определено напрежение и ръководството на Община Троян се отнася с разбиране към ръководствата на другите общини.

„Искам да изразя нашата готовност да влезем в диалог, да обсъждаме този проблем и да търсим разумен изход от създалата се ситуация“, сподели кметът г-жа Михайлова. „Община Троян не желае по никакъв начин да накърнява интересите на която и да е друга община на територията на Ловешка област“, допълни още тя. В същото време, ръководството на Община Троян се надява колегите от другите общини да проявят разбиране към това, че Община Троян не може да пренебрегне интересите на гражданите и да остави зад гърба си всичко, което общинското ВиК дружество е създавало в продължение на години наред.

Кметът припомни, че преди една година Общински съвет – Троян излезе с позиция, която категорично застана зад тезата за отстояване правото на общинското ВиК дружество в Троян на самостоятелен живот. Това решение беше подкрепено от всички общински съветници, от всички политически сили, представени в ОбС-Троян.

Чувствителността по отношение на този проблем от страна на Община Троян е поради факта, че: ако общинското ВиК дружество се влее в държавното ВиК дружество на територията на областта, Община Троян попада под този текст от Закона, който гласи, че на територията на областта може да има само една цена на водата. Това означава, че жителите на община Троян автоматично ще преминат на нов ценови режим и ще трябва да плащат 1 лв. повече месечно за 1 м3 вода. На второ място, днес общинското ВиК дружество има водозагуби, които са от порядъка на 12% по-малко от водозагубите на държавното дружество. При единен оператор, това предполага инвестициите да отиват в районите с високи водозагуби, т.е. на територията на община Троян за дълъг период от време да не бъдат влагани инвестиции в подобряване на ВиК мрежата. На трето място, това би означавало всички материални ресурси, придобити по времето на воден цикъл едно и две, да бъдат предоставени безвъзмездно на държавното дружество. „Тревожат ни всички тези последствия за жителите на Троян и затова ние продължаваме да бъдем последователни в усилията си да съхраним общинското Дружество и да отстояваме интересите на хората от Троян“, разясни г-жа Михайлова по темата.

Г-жа Михайлова подчерта, че Община Троян ще защитава интересите на гражданите, но има готовност да влезе в диалог с колегите от останалите седем общини, на територията на Област Ловеч, за да се търси разумен и от взаимен интерес изход от създалата се ситуация. „По никакъв начин не бихме искали някоя съседна община да страда от нашата позиция.

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011