II. Превръщане на общината в реален икономически субект

ДЕЙНОСТИ

2.1. Създаване на все по-стабилна основа за прилагане на подхода „водено от общността местно развитие“, което да ползва ресурси от европейските фондове за периода до 2019 г. Подкрепа на „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ за разработване на нови проекти в рамките на интегрирана многосекторна стратегия за местно развитие. (2016-2019 г.)

2.2. Създаване и промотиране на регионален бранд „MadeinTroyan” на базата на бранда и слогана на Троян за продукти, произведени в региона на общината, с цел повишаване на потребителския интерес към тях. (2017-2018 г.)

2.3. Създаване на електронен портал crafts.troyan.bg за търговия, подпомагане и промотиране на авторските продукти на занаятчиите. (2017 г.)

2.4. Създаване на он-лайн платформа „Троянци за Троян“ за поддържане на системен контакт с наши съграждани, успешно реализирани в България и света. (2018 г.)

2.5. Развитие на дейности в земеделието и менажиране на общински земи, които да осигуряват екологично чисти храни за социални цели. (2018 г.)

2.6. Продължаване на процеса на преструктуриране на общинските фирми в посока разширяване на дейностите по строителство, озеленяване и чистота. (2016-2019 г.)

2.7. Изграждане на Занаятчийски център в Троян за демонстрация, промотиране и продажба на занаятчийски произведения в Диковата къща. (2018 г.)

2.8. Изпълнение на мерки за обучение и осигуряване на заетост на трайно безработни лица на пазара на труда, като за мандата бъдат осигурени най-малко 400 работни места за временна заетост; (2016-2019 г.)

2.9. Създаване на условия за включване на повече работодатели в проекти на ОП РЧР 2014-2020 и в мерки за субсидирана заетост. (2016-2019 г.)

2.10. Активно позициониране на Община Троян в Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, чрез включване на конкретни проекти с регионално и национално значение, финансирането на които да бъде подкрепено от държавния бюджет, фондове на ЕС, публично-частно партньорство. (2016 г.)

2.11. Подпомагане разработването на интегрирана многосекторна стратегия за местно развитие. (2016 г.)

2.12. Повишаване на ефективността на Консултативния съвет за икономическо развитие на Община Троян за идентифициране на важни за общината проблеми и предлагане на възможни решения. (2016-2019 г.)

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Чрез превръщането на Община Троян в реален икономически субект – реализиране на ръст в развитието на икономиката.

 

Прочетена 3411 пъти

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011