За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
За пауза на слайдшоуто, задръжте показалеца на вашата мишка върху снимката! За управлението му, използвайте стрелките в ляво и дясно!
Актуално

Директорът на Китайския културен център (ККЦ) в София г-н Ту Сюесон, заедно с Ю Лу – директор Организиране на събития при ККЦ, бяха тук на 7 март, за да обсъдят с кмета на Община Троян и управителя на НИХЗИ с. Орешак отправената покана Троян да бъде представен на предстоящо Четвърто Китайско изложение на културните и творческите индустрии, в гр. Нинбо в Китай. Срещата се проведе в Националното изложение.
В периода 12-14.04.2019 г. в Нинбо, Китай ще се проведе изложението, по време на което на площ от приблизително 150 кв. м. ще бъдат представени занаяти и изкуства от Троянския край и България. Целият български щанд, който ще включва и фирма от Варна, ИТ фирми от София и Пловдив и Троянска делегация – като представител на държавата, ще се разполага на 300 кв. м. Кметът Михайлова и Иван Чакъров лично ще представят експозицията. Изложението е под патронажа на Министерство на културата и туризма на КНР, организира се от Общината на град Нинбо и държавната асоциация за промотиране на културата на провинция Джъндзян. Основната му цел е в инициативата „Един пояс, един път“ и рамката 16+1 да създаде необходимите условия за развитието и сътрудничеството в областта на културата и културната индустрия между Китай и държавите от ЦИЕ. През последните три години изложението привлича над 715 хиляди посетители и над 3500 участници.
Поканата, отправена кратко след посещението на Михайлова и Чакъров в Китайското посолство в София, е голямо признание за Троян и работата на Общината и Националното изложение, които в последните години възродиха и утвърдиха взаимоотношенията с редица страни.

На 24 август 2018 г. Община Троян подаде проектно предложение за Проект № BG16RFOP001-2.002-0007 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020). На 25 януари тази година, след преминаване през процедура на оценка чрез подбор на проектни предложения, проектът на Община Троян получи одобрение за финансиране.

От получените 51 бр. проектни предложения за кандидатстване по процедурата, одобрение са получили 32 проекта, като проекта на Община Троян е класиран на първо място с 177 т. (от макс. 200 т.) На 27.02.2019 г. кметът Донка Михайлова подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проекта, в размер на 1 199 989,40 лв. Дейностите по проекта включват: провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проекта; изпълнение на строително-монтажни работи; упражняване на строителен надзор; осъществяване на авторски надзор; осъществяване на мерките за публичност и визуализация на проекта; организация и управление на проекта.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени строително-монтажни работи по подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на РУ „Полиция“, гр. Троян и на две многофамилни жилищни сгради в гр. Троян, намиращи се на ул. „Христо Ботев“ №160 (бл. „Демокрация“) и ул. „Христо Ботев“ № 266-272 (срещу сградата на „ВиК Стенето“).

Административната сграда на РУ на МВР-Троян се състои от три тела - административна част на четири етажа, ниско тяло на един етаж, където е разположена „Паспортна служба“, и пристройка на два етажа - на първия етаж са гаражи, а на втория етаж са разположени кабинети. Въведена е в експлоатация през 1986 г. Цялата сграда е собственост на Областна дирекция на МВР – Ловеч, като за изпълнение на проекта е подписано споразумение за партньорство между Община Троян и Областна дирекция на МВР – Ловеч.

За сградата ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност. За фасадите с каменна облицовка, с оглед запазване на облика им, е предвидено топлоизолиране от вътрешната страна с минерална вата и изграждане на предстенна обшивка от гипсокартон, освежаване на каменната облицовка.

През пролетта на 2018 г. Община Троян проведе информационна кампания, включваща и разяснителна среща, на която бяха представени възможностите за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност на публични и жилищни сгради по ОПРР 2014-2020, като заинтересованите лица имаха възможност да получат и индивидуални консултации от експертите на Общинска администрация – Троян. Въпреки огромния интерес от обществеността в деловодството на Община Троян бяха подадени само 2 бр. Заявления за кандидатстване по програмата от Сдружения на собствениците, придружени от необходимите документи.

Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Христо Ботев“ №160 в гр. Троян, е с един вход и шест надземни етажа (четири жилищни, един партерен - предназначен за гаражи и един използваем подпокривен етаж). Към сградата има подземен етаж за мазета. Разрешението за строеж на сградата е от 1990 г., като е въведена в експлоатация през 1999 г. В сградата са разположени 12 бр. апартаменти със съответните прилежащи части. Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Христо Ботев“ №266-272 в гр. Троян се състои от три секции и пет надземни етажа (един партерен с гаражи и мазета, три жилищни и един подпокривен). Всяка секция разполага с по един главен вход отвън, водещ от съответната кота терен към съответния етаж. Сградата е построена в периода 1975-1977 г. В сградата са обособени 12 бр. обекта с жилищно предназначение (апартаменти). По проекта и за двете жилищни сгради ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност (топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на дограмата, подмяна на осветителните тела в общите части), както и мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г.

Припомняме, че настоящата процедура се реализира с остатъчен ресурс и като продължение на обявената през 2015 г. процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, в рамките на която Община Троян реализира 6 бр. проекти, включващи 5 бр. административни сгради и 21 бр. жилищни сгради.

На 28 февруари, кметът Михайлова и председателят на синдиката при детските градини и училища, отрасъл „Здравеопазване“, подписаха Колективен трудов договор. Чрез него се договаря увеличение на възнагражденията на медицинските специалисти от 610 лв. на 700 лв. за всички медицински специалисти, независимо от длъжността им, с изключение на медицинските специалисти на длъжност „Фелдшер“ в СУ „Васил Левски“, гр. Троян и СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Троян, обслужващи най-голям брой ученици, чиито начални основни месечни възнаграждения са 720 лв. и 710 лв. за пътуващите медицински специалисти. Удовлетворено беше очакването на медицинските специалисти „За работещите в системата на училищното здравеопазване 25 май 1 ноември – са неприсъствени дни и се отчитат като платен служебен отпуск“.


Кметът на Община Троян Донка Михайлова и общинското ръководство застават зад протеста на медицинските специалисти и ги подкрепят в очакванията им към държавата.


Едно от посочените в декларацията на медицинските лица искане е „Без търговски дружества в Здравеопазването“. Кметът Михайлова многократно е отстоявала и заявявала публично, че проблемът е в целия сектор общинско здравеопазване, а не в конкретна болница. „Почти всички общински съвети отделят средства за болниците, но стигаме до един парадокс, тъй като общинските болници са търговски дружества, а ние нямаме законово основание да отделяме средства за издръжката им, защото става дума за държавна помощ, а това е забранено от закона. Ангажиментът ни е да поддържаме сградния фонд - нещо, което правим“, коментира неотдавна Донка Михайлова пред БНР.
В исканията се казва още, че медицинските специалисти застават зад искането за „Връщане на медицинските стандарти. Нощен труд /почасово заплащане/, допълнително заплащане за работа в Спешно и ОАИЛ, клас прослужено време 1.2 % на година. Промяна в категорията труд“ и други.


Това са искания за труда на хората, които се грижат за най-ценното – животa и здравето на всеки човек и неговите близки. Хората, на които се разчита в най-трудните моменти. Протестът на медицинските специалисти в Троян ще се проведе на 1 март, от 12 до 13 ч. на пл. „Възраждане“.

В края на миналата и началото на настоящата година бяха въведени в експлоатация и последните две многофамилни жилищни сгради, изпълнявани на територията на община Троян по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това са бл. 15 в ж.к. „Лъгът“ и бл. „Строител 2“. Програмата стартира през 2015 г., като беше насочена към повишаване на енергийната ефективност на старите и големи панелни сгради.


Многофамилна жилищна сграда, намираща се ж.к. „Лъгът“, бл. 15 се състои от четири секции с различна етажност, със самостоятелни входове отвън. Секции „А“ и „Б“, състоящи се съответно от 6 и 7 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, са построени в периода 1975 г. - 1976 г., а „В“ и „Г“, състоящи се съответно от 5 и 6 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, в периода 1986 г. - 1987 г. Разгънатата застроена площ на сградата е 5 743,74 кв.м., като в нея са обособени общо 72 апартамента.


Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Васил Левски" № 336 в гр. Троян (бл. „Строител 2“), се състои от 8 надземни жилищни етажа и полувкопан сутерен, с два самостоятелни входа. Конструкцията ѝ е изпълнена по конструктивна система ЕПЖС. Сградата е въведена в експлоатация през 1975 г. Разгънатата ѝ застроена площ е 3 513,68 кв.м., като в нея са обособени 46 обекта с жилищно предназначение.


Съгласно изготвените техническо и енергийно обследване, по Програмата и за двете жилищни сгради са изпълнени всички енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност, а именно: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода; подмяна на дограмата; подмяна на осветителните тела в общите части с енергоспестяващи с вграден сензор „движение”. Също така е възстановено бетоновото покритие на армировката по плочите на балконите и са репарирани увредените участъци на елементи от конструкцията. Обновени са и общите части на двете сгради, включващо: подмяна на покривната хидроизолация, включително над входовете и козирките над последните етажи; подменени са ламаринените шапки по бордовете, улуците и водосточните тръби; подменена е мълниезащитната и заземителна инсталация; освежени са стълбищните клетки на всеки вход.


В рамките на сключените договори за целево финансиране по Програмата, дейностите за всяка сграда включваха: изготвяне на техническо обследване, обследване за енергийна ефективност, в т.ч. архитектурно заснемане; изпълнение на инженеринг - изготвяне на инвестиционен проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор; изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор; дейности, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи и с въвеждането на обекта в експлоатация. Разходите за обновяване на сградите представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за сдружението на собствениците.


Общата стойност на разходите за всички дейности за бл. 15 в ж.к. „Лъгът“, възлиза на  874 668,87 лв., а за бл. „Строител 2“ е в размер на 487 006,13 лв. Изпълнител на строително-монтажните работи за бл. 15 беше „НСК София“ ЕООД, гр. София, а на бл. „Строител 2“ ДЗЗД „Гарант-Перфект“, гр. Троян. През 2017 г. и 2018 г. по Програмата бяха завършени бл. 219 и бл. 13 в ж.к. „Лъгът“, както и бл.3 в ж.к. „Младост“ на обща стойност 1 687 529,94 лв.
Предстои символичното откриване на двете завършени сгради, при което кметът Донка Михайлова ще връчи официално издадените разрешения за ползване на сградите. Община Троян и ОП „Комунални услуги“ ще реализират и допълнителни дейности за облагородяване на пространството при жилищните сгради.

Снимки на блоковете преди и след санирането:

Събития

Август 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Отчет за мандат 2011-2015 г. (видеоклип)

klip izbori 2011

Избори 2011 (видеоклип-архив)

klip izbori 2011